PowerPoint - Picture backgrounds: Two methods Tutorial

In this video, you will learn about picture backgrounds in Microsoft 365. The video covers two methods for adding picture backgrounds and demonstrates how to do it step-by-step.
This will help you enhance your documents and presentations with visually appealing backgrounds.

  • 4:58
  • 1450 views
00:00:05
ways to use a picture background.
00:00:07
A lot of people want to use a watermark or even a logo;
00:00:10
to do that as we talked about in the previous video,
00:00:13
you need to open up your slide masters.
00:00:14
So let's do that.
00:00:15
Let's go over here to View and click Slide master
00:00:20
and now again the left-hand side is no longer your presentation,
00:00:23
it's all of the slide masters.
00:00:25
You could pick the top one and put something there but that would -
00:00:29
anything you put here will be an all of your slides.
00:00:31
I don't think you need your logo on all your slides,
00:00:34
just maybe a few of them, unless you're doing something for security.
00:00:37
So I'm going to pick this slide here, I'm going to put something here.
00:00:40
Now if you're doing something small,
00:00:42
you'd just insert it like a regular picture, it's not background
00:00:45
just a little watermark so let's say a logo.
00:00:47
So, Insert, Pictures, you can grab them from online,
00:00:51
I'm going to grab them from my desktop here
00:00:54
and I'll grab the logo
00:00:56
and I can drag this around to where I want it, I just click the outside
00:01:00
and I can pull it down.
00:01:01
There's some guides that pop up that kind of guide you in
00:01:05
and tell you when you're level with things.
00:01:07
I'm going to put it right there and this will appear
00:01:09
anytime I'd choose this slide in my presentation.
00:01:12
I'll show you that in just a moment, but since I'm here
00:01:14
let's just add a picture but we're going to add
00:01:16
a background picture the whole width, so to do that,
00:01:19
what we want to do is right click on the blank part of the slide,
00:01:24
Format background.
00:01:25
We'll come back over here to Picture or Texture fill,
00:01:28
except this time we're going to choose a picture under File
00:01:32
and I'm going to choose this picture - might be something for a, let's say
00:01:36
a first slide for a jumping off event or
00:01:38
maybe this is a slide we use a lot in our advertising we want to use.
00:01:42
Now it's a pretty strong picture with a lot of colors,
00:01:44
so again this is the background we want to drop it down,
00:01:47
it's the foreground that's important.
00:01:49
So I click this transparency bar and move that down quite a ways actually.
00:01:56
Just so it's subtly there.
00:02:00
OK. And when I'm done, go up to Close master view in the ribbon
00:02:05
and now I'm back to my presentation
00:02:07
and here I'm going to add a new slide, and here's this new slide I just made.
00:02:11
So I can choose that one anytime I want the background with the logo.
00:02:15
Now there's another ways to use pictures that I think is a little bit -
00:02:19
for me, it's a lot more fun, but I think it's a vibrant way of doing it.
00:02:22
Let me show you that.
00:02:23
I'm going to just insert a regular picture.
00:02:25
Let me get a new slide here, a new blank slide
00:02:29
and then I'm going to insert a picture.
00:02:33
I'm going to choose the same picture.
00:02:36
I'm going to change a few things here.
00:02:38
I'm going to close the Format menu here by clicking the box
00:02:43
and then down here on the bottom right-hand corner,
00:02:46
that's the zoom, that's it's not controlling the slides
00:02:48
it's controlling the workspace.
00:02:50
And what I want to do is I want to make this smaller.
00:02:52
Now the large white box, that's the slide itself with the picture,
00:02:56
you can see what it's going to look like here in the thumbnail on the left-hand side,
00:03:00
so kind of watch both spaces,
00:03:02
but what I want to do here is I want to take this picture
00:03:05
and I'm going to use an element of the picture.
00:03:08
One of the things, that we have these big beautiful
00:03:10
pictures now and if you have something that has a lot of
00:03:13
a quality to it you can blow it up and it still looks really nice.
00:03:17
So you can kind of see what I'm doing here, I just want
00:03:19
to grab an element of this picture,
00:03:21
just kind of the steps, the kind of the action of the picture.
00:03:25
And it has a nice big negative space here, the cement.
00:03:28
That's a great place to put text.
00:03:30
So let's do that. Let's click Insert, Text box.
00:03:37
Let's put a big text box in here, let me just type in
00:03:39
something really quick.
00:03:40
Let me make a big font here, something they can read in the back row.
00:03:49
So then I can put the text and again I can kind of see
00:03:52
where it's going to be if I look at the left side.
00:03:54
If I look at the thumbnail at the same time and now let
00:03:57
me show you what it looks like when it's fully done
00:04:03
- there!
00:04:04
That's a great way I think to use a big vibrant
00:04:07
picture with some action, that it's a background but
00:04:10
still it's not that kind of just barely there,
00:04:13
it's really vibrant and can really help tell your story.
00:04:16
In fact we can do even - you want to do a little extra?
00:04:18
We'll do a little extra. Watch this!
00:04:20
That new tool with PowerPoint 2013, the eyedropper.
00:04:24
Watch what I can do here.
00:04:25
I'm going to select the text
00:04:29
and then this little mini menu pops up and I can change the font colors;
00:04:33
let me click on that.
00:04:34
And here I can use that eyedropper and I can use any
00:04:38
picture, any color here - I can use the green of the grass
00:04:41
or the blue jeans.
00:04:42
Let me use a little bit of that orange shirt
00:04:46
and click that and now my text blends a color from the picture right in the font.
00:04:54
That's a pretty good-looking slide.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dus hier gaan we u een aantal verschillende
00:00:05
manieren laten zien om een achtergrondafbeelding te gebruiken.
00:00:07
Veel mensen willen een watermerk of zelfs een logo gebruiken;
00:00:10
om dat te doen zoals we in de vorige video hebben besproken,
00:00:13
moet u uw slide masters openen.
00:00:14
Dus laten we dat doen.
00:00:15
Laten we hier naar toe gaan naar Weergave en klikken op Slide master
00:00:20
en nu weer is de linkerhand kant niet langer uw presentatie,
00:00:23
het zijn alle slide masters.
00:00:25
U zou de bovenste kunnen kiezen en daar iets plaatsen, maar dat zou -
00:00:29
alles wat u hier plaatst zal op al uw dia's zijn.
00:00:31
Ik denk niet dat u uw logo op al uw dia's nodig hebt,
00:00:34
misschien een paar, tenzij u iets doet uit veiligheid.
00:00:37
Dus ga ik deze dia hier kiezen, ik ga hier iets plaatsen.
00:00:40
Als u nu iets kleins doet,
00:00:42
zou u het gewoon als een normale afbeelding kunnen invoegen,
00:00:45
gewoon een klein watermerk dus laten we zeggen een logo.
00:00:47
Dus, Invoegen, Afbeeldingen, u kunt ze online ophalen,
00:00:51
ik ga ze ophalen vanaf mijn bureaublad hier
00:00:54
en haal ik het logo op
00:00:56
en ik kan dit overal naar toe slepen waar ik het wil, ik klik gewoon op de buitenkant
00:01:00
en ik kan het naar beneden trekken.
00:01:01
Er zijn een aantal hulplijnen die opduiken bij dat soort lijnen waar u bent
00:01:05
en u vertellen wanneer alles in orde is.
00:01:07
Ik ga het daar plaatsen en dit zal
00:01:09
elke keer verschijnen wanneer ik deze dia in mijn presentatie zou kiezen.
00:01:12
Ik zal u dat zo meteen laten zien, maar aangezien ik hier ben,
00:01:14
laten we gewoon een afbeelding toevoegen, maar we gaan een
00:01:16
achtergrondafbeelding toevoegen over de hele breedte, dus om dat te doen,
00:01:19
willen we rechts klikken op het lege gedeelte van de dia,
00:01:24
Opmaak achtergrond.
00:01:25
We komen hier terug bij Afdrukken of Textuur vullen,
00:01:28
alleen deze keer gaan we een afbeelding kiezen onder Bestand
00:01:32
en kies ik deze afbeelding - misschien iets voor een, laten we zeggen
00:01:36
een eerste dia voor een jump evenement of
00:01:38
misschien is dit een dia die we veel in onze advertenties willen gebruiken.
00:01:42
Nu is het een behoorlijk sterke afbeelding met veel kleuren,
00:01:44
dus weer opnieuw is dit de achtergrond die we willen neerplaatsen,
00:01:47
het is de voorgrond die belangrijk is.
00:01:49
Dus klik ik op deze transparantiebalk en verplaats die eigenlijk behoorlijk naar beneden.
00:01:56
Het is net zo subtiel daar.
00:02:00
OK. En als ik klaar ben, ga naar boven naar Sluit master view in het lint
00:02:05
en nu ga ik terug naar mijn presentatie
00:02:07
en hier ga ik een nieuwe dia toevoegen, en ziet u deze nieuwe dia die ik zojuist heb gemaakt.
00:02:11
Dus ik kan die altijd kiezen als ik de achtergrond met het logo wil.
00:02:15
Nu zijn er nog andere manieren om afbeeldingen te gebruiken waarvan ik denk dat het een beetje -
00:02:19
voor mij, is het veel leuker, maar ik denk dat het een levendige manier is om het te doen.
00:02:22
Ik zal het u laten zien.
00:02:23
Ik ga gewoon een normale afbeelding invoegen.
00:02:25
Laat me hier een nieuwe dia nemen, een nieuwe lege dia
00:02:29
en dan ga ik een afbeelding invoegen.
00:02:33
Ik zal dezelfde afbeelding kiezen.
00:02:36
Ik ga hier een paar dingen veranderen.
00:02:38
Ik ga het menu Opmaak hier sluiten door op het vakje te klikken
00:02:43
en vervolgens hier beneden in de rechter onderhoek.
00:02:46
dat is de zoom, dat wil zeggen het controleert niet de dia's
00:02:48
het controleert de werkruimte.
00:02:50
En wat ik wil doen is dit kleiner maken.
00:02:52
Nu het grote witte vak, dat is de dia zelf met de afbeelding,
00:02:56
u kunt zien hoe het hier in de miniatuur aan de linkerkant zal uitzien,
00:03:00
dus kijkt het uit naar beide ruimtes,
00:03:02
maar wat ik hier wil doen, is deze afbeelding nemen
00:03:05
en ik ga een element van de afbeelding gebruiken.
00:03:08
Eén van de dingen, is dat we nu deze grote mooie
00:03:10
afbeeldingen hebben en als u iets hebt dat veel
00:03:13
kwaliteit bezit, kunt u het uitvergroten en ziet het nog steeds erg leuk uit.
00:03:17
Dus u kunt een beetje zien wat ik hier doe, ik wil gewoon
00:03:19
een element van deze afbeelding nemen,
00:03:21
gewoon een deel ervan, het soort actie van de foto.
00:03:25
En het heeft hier een mooie grote negatieve ruimte, het cement.
00:03:28
Dat is een geweldige plek om tekst te plaatsen.
00:03:30
Dus laten we dat doen. Laten we klikken op Invoegen, Tekstvak.
00:03:37
Laten we hier een groot tekstvak plaatsen, laat me even
00:03:39
heel snel iets typen.
00:03:40
Laat me hier een groot lettertype maken, iets wat ze zelfs in de achterste rij kunnen lezen.
00:03:49
Dus dan kan ik de tekst plaatsen en opnieuw kan ik zien
00:03:52
waar het zal zijn als ik naar de linkerkant kijk.
00:03:54
Als ik tegelijkertijd naar de miniatuur kijk, laat ik
00:03:57
u nu zien hoe het eruit ziet als het helemaal klaar is
00:04:03
- daar is het!
00:04:04
Dat is een geweldige manier om een ​​grote levendige
00:04:07
afbeelding te gebruiken met wat actie, dat het een achtergrond is,
00:04:10
maar toch is het niet zoiets dat nauwelijks zichtbaar is,
00:04:13
het is echt levendig en kan echt helpen om uw verhaal te vertellen.
00:04:16
Sterker nog, we kunnen het zelfs - wilt u een beetje extra doen?
00:04:18
We doen een beetje extra. Kijk eens dit!
00:04:20
Die nieuwe tool met PowerPoint 2013, de pipet.
00:04:24
Kijk wat ik hier kan doen.
00:04:25
Ik ga de tekst selecteren
00:04:29
en dan verschijnt dit kleine mini menu en kan ik de lettertypekleuren veranderen;
00:04:33
laat me daar op klikken.
00:04:34
En hier kan ik die pipet gebruiken en ik kan elke
00:04:38
afbeelding, elke kleur hier gebruiken - Ik kan het groen van het gras
00:04:41
of de blauwe jeans gebruiken.
00:04:42
Laat me een klein stukje van dat oranje shirt gebruiken
00:04:46
en klik erop en nu combineert mijn tekst een kleur van de afbeelding rechts in het lettertype.
00:04:54
Dat is een behoorlijk mooie dia.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Möglichkeiten zeigen, wie Sie
00:00:05
einen Bildhintergrund verwenden können.
00:00:07
Viele möchten ein Wasserzeichen oder sogar ein Logo verwenden.
00:00:10
Wie Sie im vorhergehenden Video erfahren haben,
00:00:13
müssen Sie zuerst den Folienmaster öffnen.
00:00:14
Das tue ich nun.
00:00:15
Ich wechsle zu „Ansicht” und klicke auf „Folienmaster”.
00:00:20
Hier besteht die Anzeige auf der linken Seite wieder nur aus Folienmastern
00:00:23
und zeigt nicht mehr meine Präsentation.
00:00:25
Ich könnte den obersten Master auswählen und etwas darauf einfügen. Aber das wäre nicht gut,
00:00:29
weil alles, was ich hier einfüge, auf allen Folien enthalten wäre.
00:00:31
Ich denke nicht, dass ein Logo auf allen Folien benötigt wird,
00:00:34
vielleicht nur ein paar davon – es sei denn, dass ein Logo aus juristischen Gründen erforderlich ist.
00:00:37
Deshalb wähle ich diese Folie hier aus und füge etwas hier ein.
00:00:40
Wenn das ein kleines Element ist,
00:00:42
das Sie wie ein normales Bild einfügen, ist das kein Hintergrund,
00:00:45
sondern ein kleines Wasserzeichen, also beispielsweise ein Logo.
00:00:47
Ich klicke auf „Einfügen” > „Bilder”. Die können Sie online herunterladen.
00:00:51
Ich will aber ein Bild von meinem Desktop einfügen
00:00:54
und doppelklicke auf das Logo.
00:00:56
Das kann ich dorthin ziehen, wo ich es haben möchte. Ich klicke einfach auf den
00:01:00
Rand und kann es nach unten ziehen.
00:01:01
Hier werden einige Führungslinien eingeblendet, die mir zeigen,
00:01:05
ob Elemente korrekt ausgerichtet sind
00:01:07
Ich lege es jetzt hier ab. Und das wird jedes Mal angezeigt,
00:01:09
wenn ich diese Folie in meiner Präsentation auswähle.
00:01:12
Das werde ich Ihnen gleich zeigen, doch wenn ich schon mal hier bin,
00:01:14
füge ich schnell ein Bild hinzu – nun allerdings ein
00:01:16
Hintergrundbild, das sich über die gesamte Breite erstreckt.
00:01:19
Dazu klicke ich mit der rechten Maustaste auf den leeren Teil der Folie und auf
00:01:24
„Hintergrund formatieren”.
00:01:25
Hierhin kehre ich später für eine Bild- oder Texturfüllung zurück.
00:01:28
Doch jetzt wähle ich erst einmal ein Bild über „Datei” aus,
00:01:32
und zwar dieses hier. Das könnte auch ein Bild für
00:01:36
die erste Folie zu einer Auftaktveranstaltung sein.
00:01:38
Oder vielleicht ist das eine Folie, die bei unserer geplanten Werbekampagne noch viele Male verwendet werden soll.
00:01:42
Auf jeden Fall ist es ein richtig auffallendes Bild mit vielen Farben.
00:01:44
Doch, wie bereits gesagt: Dies ist lediglich der Hintergrund, den ich einfüge,
00:01:47
wichtig ist der Vordergrund!
00:01:49
Ich zeige also den Schieberegler für „Transparenz” an und verschiebe ihn weit nach rechts.
00:01:56
So wird das Bild blasser und zurückhaltender.
00:02:00
OK. Wenn ich damit fertig bin, klicke ich im Menüband auf „Masteransicht schließen”.
00:02:05
Dann wird wieder meine Präsentation angezeigt.
00:02:07
Hier füge ich jetzt eine neue Folie hinzu. Und hier ist die neue Folie, die ich gerade erstellt habe!
00:02:11
Die kann ich ab jetzt immer dann auswählen, wenn ich den Hintergrund mit einem Logo benötige.
00:02:15
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie Bilder verwendet werden können,
00:02:19
und die ... macht mir viel mehr Spaß. Ich denke, dass es eine echt dynamische Möglichkeit ist.
00:02:22
Und die will ich Ihnen jetzt zeigen.
00:02:23
Ich werde ein ganz normales Bild einfügen.
00:02:25
Dazu erstelle ich hier eine neue, leere Folie
00:02:29
und dann füge ich ein Bild ein.
00:02:33
Ich wähle dasselbe Bild aus.
00:02:36
Hier will ich ein paar Dinge ändern.
00:02:38
Ich schließe das Menü „Format”, indem ich auf das Schließfeld klicke.
00:02:43
Hier unten in der rechten Ecke,
00:02:46
das ist der Zoom. Mit dem wird nicht die Folie,
00:02:48
sondern der Arbeitsbereich gesteuert.
00:02:50
Und ich möchte das hier verkleinern.
00:02:52
Das große weiße Feld ist jetzt die Folie selbst mit dem Bild.
00:02:56
Hier in der Miniaturansicht auf der linken Seite kann ich mir gleichzeitig anschauen,
00:03:00
wie das aussehen wird.
00:03:02
Jetzt möchte ich dieses Bild nehmen
00:03:05
und ein Element daraus verwenden –
00:03:08
aus einem dieser großen, schönen Bilder.
00:03:10
Und wenn Sie ein Bild mit hoher Auflösung
00:03:13
haben, können Sie es vergrößern, und es sieht immer noch richtig gut aus.
00:03:17
Schauen Sie also jetzt, was ich tue. Ich möchte ein Element
00:03:19
dieses Bilds verwenden –
00:03:21
nur die Art der Schritte ... die mit dem Bild gezeigte Aktion.
00:03:25
Und hier auf dem Weg gibt es einen schönen, großen, freien Raum.
00:03:28
Der ist zum Einfügen von Text bestens geeignet.
00:03:30
Das tue ich nun. Ich klicke auf „Einfügen” > „Textfeld”.
00:03:37
Hier füge ich ein großes Textfeld ein und gebe schnell
00:03:39
einen kurzen Text ein.
00:03:40
Für den wähle ich hier eine große Schriftart aus. Ein Text, der noch in der letzten Reihe zu lesen ist.
00:03:49
Hier kann ich Text einfügen und sehen, wo er
00:03:52
stehen wird, wenn ich gleichzeitig nach links,
00:03:54
auf die Miniaturansicht schaue. Und jetzt zeige ich Ihnen,
00:03:57
wie die Folie aussieht, wenn sie ganz fertig ist.
00:04:03
Hier!
00:04:04
Dies ist meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, ein großes dynamisches Bild,
00:04:07
das eine bestimmte Aktion zeigt, so zu verwenden,
00:04:10
dass es ein Hintergrund ist, der aber kaum auffällt.
00:04:13
Es ist wirklich dynamisch und kann eine Hilfe für meine Präsentation sein.
00:04:16
Tatsächlich kann ich sogar ... soll ich noch ein bisschen mehr mit dem Bild machen?
00:04:18
Ja – ich zeige es Ihnen schnell. Dieses neue
00:04:20
Tool in PowerPoint 2013, die „Pipette”.
00:04:24
Schauen Sie, was ich hier machen kann.
00:04:25
Ich markiere den Text.
00:04:29
Dann wird dieses Minimenü eingeblendet und ich kann die Schriftfarbe ändern.
00:04:33
Ich klicke darauf.
00:04:34
Und hier kann ich die Pipette verwenden und dazu jeden beliebigen Teil des Bilds
00:04:38
und jede beliebige Farbe. Ich kann das Grün vom Gras
00:04:41
oder das Blau aus den Bluejeans verwenden.
00:04:42
Ich möchte etwas von dem orangen Hemd verwenden
00:04:46
und klicke darauf. Jetzt wird bei meinem Text die Farbe aus dem Bild direkt in die Schrift gemischt.
00:04:54
So habe ich jetzt eine richtig gut aussehende Folie.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
En este vídeo vamos a mostrarle un par de formas
00:00:05
alternativas de usar una imagen de fondo.
00:00:07
A mucha gente le gusta usar una marca de agua o un logo.
00:00:10
Para hacer esto, tal y como dijimos en el anterior vídeo,
00:00:13
es necesario abrir los los patrones de las diapositivas.
00:00:14
Así que vamos a hacerlo,
00:00:15
Vamos a irnos aquí, a Vista y hacemos clic en Patrón de diapositivas.
00:00:20
Ahora, el lado izquierdo ha vuelto a desparecer de la presentación,
00:00:23
todo el espacio es para los patrones de diapositivas.
00:00:25
Podría seleccionar la diapositiva superior y añadir algo aquí, aunque
00:00:29
todo lo que incluya aquí se mostrará en todas las diapositivas.
00:00:31
No creo que necesite su logo en todas las diapositivas,
00:00:34
solo en algunas de ellas, a menos que lo haga por motivos de seguridad.
00:00:37
Por lo tanto, voy a seleccionar esta diapositiva y añadir algo en ella.
00:00:40
Si está trabajando con algo pequeño,
00:00:42
solo tiene que insertarlo como una imagen normal, no es un fondo, solo una pequeña
00:00:45
marca de agua, por lo que pongamos que es un logo.
00:00:47
Así que, Insertar, Imágenes, puede seleccionar un elemento de una página web,
00:00:51
yo voy a seleccionar un elemento de mi escritorio.
00:00:54
Selecciono el logo
00:00:56
y lo puede arrastrar hacia donde quiera, solo hago clic
00:01:00
y puedo moverlo.
00:01:01
Se muestran algunas guías que le pueden orientar
00:01:05
al indicarle cuando un elemento se encuentra alineado con el resto.
00:01:07
Voy a colocarlo aquí y aparecerá cada vez
00:01:09
que seleccione esta diapositiva en mi presentación.
00:01:12
Se lo mostraré a continuación, pero ya que estamos aquí
00:01:14
vamos a añadir otra imagen. Pero lo que vamos a añadir realmente es
00:01:16
una imagen de fondo que ocupe toda la superficie de la diapositiva. Para hacer esto,
00:01:19
tenemos que hacer clic derecho en una zona en blanco de la diapositiva
00:01:24
y seleccionar Formato de fondo.
00:01:25
Nos dirigimos a Relleno con imagen o textura,
00:01:28
pero esta vez vamos a seleccionar una imagen de Archivo,
00:01:32
concretamente esta imagen. Podemos a usarla para, por ejemplo,
00:01:36
una primera diapositiva de un evento de saltos
00:01:38
o quizás para una diapositiva que vamos a usar mucho en un anuncio que queremos crear.
00:01:42
Es una imagen bastante potente con muchos colores
00:01:44
por lo que una vez más queremos dejar el fondo en un segundo plano,
00:01:47
el primer plano es lo importante.
00:01:49
Así que hago clic en esta barra de transparencia y la desplazo reduciendo bastante el valor.
00:01:56
Hasta aquí, es bastante sutil ya.
00:02:00
Perfecto. Una vez he acabado, voy hacia arriba, a la cinta, y hago clic en Cerrar vista Patrón.
00:02:05
De este modo, vuelvo a mi presentación
00:02:07
y aquí es donde añadiré una nueva diapositiva. Aquí está la nueva diapositiva que acabo de crear.
00:02:11
Puede seleccionarla cada vez que quiera tener el fondo con el logo.
00:02:15
A continuación, le mostraré formas alternativas de usar imágenes que, bajo mi punto de vista,
00:02:19
son bastante más divertidas, un modo más emocionante de hacerlo.
00:02:22
Déjeme mostrárselo.
00:02:23
Sencillamente voy a insertar una imagen normal.
00:02:25
Crearé una dispositiva, una nueva y en blanco,
00:02:29
y a continuación voy a insertar una imagen.
00:02:33
Voy a elegir la misma imagen,
00:02:36
solo que cambiaré algunas cosas.
00:02:38
Voy a cerrar el menú Formato haciendo clic en el recuadro.
00:02:43
Aquí en la esquina inferior derecha,
00:02:46
se encuentra el zoom, no controla las diapositivas
00:02:48
sino el espacio de trabajo.
00:02:50
Lo que quiero es reducirlo.
00:02:52
El recuadro blanco grande es la diapositiva que incluye la imagen,
00:02:56
puede comprobar cómo se va a ver aquí en la miniatura del lado izquierdo,
00:03:00
por lo que trate de visualizar ambos espacios.
00:03:02
Lo que yo pretendo hacer con esta imagen
00:03:05
es usar solo una parte de la imagen.
00:03:08
Una de las cosas que tenemos ahora son unas
00:03:10
bonitas imágenes de gran tamaño y si añade algo de mucha calidad
00:03:13
podría ampliarlo y seguiría viéndose bien.
00:03:17
Por lo que ya puede hacerse una idea de lo que estoy haciendo aquí, solo quiero
00:03:19
tomar un elemento de esta imagen,
00:03:21
solo la parte inferior, que capte de alguna manera la acción que lleva implícita la imagen.
00:03:25
Hay un espacio negativo muy amplio aquí, el cemento.
00:03:28
Es un gran espacio para incluir texto.
00:03:30
Así que vamos a hacerlo, Para ello, hacemos clic en Insertar, Cuadro de texto.
00:03:37
Vamos a crear un cuadro de texto grande aquí, voy a escribir
00:03:39
algo rápido.
00:03:40
Incluiré una fuente de gran tamaño, algo que se pueda leer incluso desde la última fila.
00:03:49
Así, que puedo redactar un texto y de nuevo puedo comprobar
00:03:52
cómo va a quedar con solo mirar al lado izquierdo.
00:03:54
Si se fija en la miniatura al mismo tiempo, le mostraré
00:03:57
cómo va a quedar cuando termine.
00:04:03
¡Ahí está!
00:04:04
Creo que es un excelente modo de utilizar una imagen potente
00:04:07
con algo de acción, que sea un fondo,
00:04:10
pero no uno de esos intrascendentes que ni se perciben,
00:04:13
sino uno que destaque y pueda ayudarle a contar su historia.
00:04:16
De hecho, podemos hacer más. ¿Quiere un consejo adicional?
00:04:18
Le mostraré un truco más. ¡Mire esto!
00:04:20
Se trata de una nueva herramienta del PowerPoint 2013, el Cuentagotas.
00:04:24
Fíjese en lo que puedo hacer.
00:04:25
Voy a seleccionar el texto
00:04:29
y aparecerá este pequeño menú. mediante el cual puedo cambiar los colores de la fuente.
00:04:33
Haré clic aquí.
00:04:34
Y aquí puedo utilizar el Cuentagotas en cualquier imagen y
00:04:38
para cualquier color. Puedo utilizar el verde de la hierba
00:04:41
o el azul de los vaqueros.
00:04:42
Voy a utilizar el naranja de la camisa
00:04:46
y luego haré clic aquí para que la fuente de mi texto sea de un color procedente de la imagen.
00:04:54
Ha quedado una diapositiva realmente bonita.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos mostrar aqui algumas maneiras
00:00:05
diferentes de uma uma imagem de plano de fundo.
00:00:07
Diversas pessoas querem usar uma marca d’água ou até mesmo uma logomarca;
00:00:10
para fazer como falamos no vídeo anterior,
00:00:13
você precisa abrir seu slide mestre.
00:00:14
Então, vamos fazer isso.
00:00:15
Vamos até Visualizar aqui em clicar em Slide mestre
00:00:20
e agora, novamente à esquerda não temos mais sua apresentação,
00:00:23
mas sim os slides mestre.
00:00:25
Você pode escolher o primeiro da lista e colocar alguma coisa nele, mas lembre-se,
00:00:29
qualquer coisa que você colocar aqui estará em todos os seus slides.
00:00:31
Não acho que você precise da sua logo em todos os slides,
00:00:34
talvez em alguns deles, a menos que esteja fazendo alguma coisa para segurança.
00:00:37
Então vou escolher este slide aqui e vou colocar alguma coisa aqui.
00:00:40
Agora, se você for fazer alguma coisa pequena,
00:00:42
você vai inserir apenas como uma imagem normal; não se trata de uma imagem de fundo,
00:00:45
apenas uma marca d’água pequena, então vamos dizer uma logo.
00:00:47
Então, Inserir, Imagens, você pode pegá-las on-line.
00:00:51
Vou pegá-las do meu computador aqui
00:00:54
e vou arrastar o a logo
00:00:56
e posso arrastá-la para onde eu quiser. Apenas clico fora
00:01:00
e posso baixá-la.
00:01:01
Existem alguns guias que surgem e orientam você,
00:01:05
dizendo quando você está nivelado com as coisas.
00:01:07
Vou colocar a imagem bem aqui e ela vai aparecer
00:01:09
sempre que eu escolher este slide na minha apresentação.
00:01:12
Vou lhe mostrar isso em alguns instantes, mas já que estou aqui,
00:01:14
vamos adicionar uma imagem, mas vamos adicionar
00:01:16
uma imagem de plano de fundo que pegue a largura inteira do slide.
00:01:19
O que precisamos fazer é clicar com o botão direito na parte vazia do slide,
00:01:24
Formatar plano de fundo.
00:01:25
Voltaremos aqui para preenchimento com Imagem ou Textura,
00:01:28
mas neste momento estamos aqui para escolher uma imagem em Arquivo
00:01:32
E vou escolher esta imagem - pode ser alguma coisa para um, vamos dizer,
00:01:36
primeiro slide para um evento de salto ou
00:01:38
talvez seja um slide muito usado em nossa publicidade.
00:01:42
Esta é uma imagem bastante forte e bonita com muitas cores,
00:01:44
então, mais uma vez, é um plano de fundo que queremos suavizar,
00:01:47
uma vez que o texto em primeiro plano que importa.
00:01:49
Clico, então, na barra de transparência e a movo um pouco.
00:01:56
De modo que a imagem esteja sutilmente lá.
00:02:00
OK. Quando tiver concluído, vou em Fechar modo de exibição Mestre na faixa de opções
00:02:05
e agora estou de volta à apresentação
00:02:07
e aqui vou adicionar um novo slide e aqui está o novo slide que acabei de criar.
00:02:11
Assim, posso escolher este a qualquer momento que eu queira o plano de fundo com a logo.
00:02:15
Agora, existe outra forma de usar imagens que eu acho um pouco mais -
00:02:19
que é para mim muito mais divertido, mas acho que é uma forma vibrante de se fazer isso.
00:02:22
Deixe-me mostrar a você.
00:02:23
Vou apenas inserir uma imagem normal.
00:02:25
Deixe-me pegar um novo slide aqui, um novo slide em branco
00:02:29
e então vou inserir uma imagem.
00:02:33
Vou escolher a mesma imagem.
00:02:36
Estou alterando algumas coisinhas aqui.
00:02:38
Vou fechar o menu Formatar aqui, clicando na caixa
00:02:43
e então aqui embaixo, no canto inferior direito,
00:02:46
Está o zoom, que não está controlando os slides,
00:02:48
mas o espaço de trabalho.
00:02:50
E o que eu quero fazer é tornar isso menor.
00:02:52
Agora, a grande caixa branca, que é o slide em si com a imagem,
00:02:56
você vai vai ver a aparência dele aqui na miniatura, na lateral esquerda,
00:03:00
então preste atenção nos dois lados,
00:03:02
mas o que eu quero fazer é pegar esta imagem
00:03:05
e eu vou usar um elemento da imagem.
00:03:08
Uma das coisas de termos esta grande e bela
00:03:10
imagem, agora e se você tiver alguma coisa que tenha muita
00:03:13
qualidade, você pode expandi-la e ela ainda vai parecer muito boa.
00:03:17
Então você pode ser o que eu estou fazer aqui, eu quero apenas
00:03:19
arrastar um elemento desta imagem,
00:03:21
como os degraus, a espécie de ação da imagem.
00:03:25
E ela tem um ótimo e grande espaço negativo aqui, o cimento.
00:03:28
Este é um ótimo espaço como colocar texto.
00:03:30
Então, vamos fazer isso. Vamos clicar em Inserir, Caixa de texto.
00:03:37
Vamos colocar uma grande caixa de texto aqui. Deixe-me apenas digitar
00:03:39
algo realmente rápido.
00:03:40
Vou colocar uma fonte grande, que possa ser lida lá atrás, na última fila.
00:03:49
Então eu posso colocar novamente o texto e novamente ver
00:03:52
onde ele vai ficar se eu olhar à esquerda.
00:03:54
Se eu olhar para a miniatura ao mesmo tempo e agora, deixe-me
00:03:57
mostrar como fica quando está completamente finalizado.
00:04:03
Aqui!
00:04:04
Esta é uma ótima forma, eu acho, de uma uma imagem
00:04:07
grande e vibrante, com alguma ação. Trata-se de um plano de fundo, mas
00:04:10
ainda assim não é simplesmente do tipo que só está lá,
00:04:13
realmente é vibrante e pode realmente ajudá-lo a contar a sua história.
00:04:16
Na verdade, podemos fazer ainda mais. Quer um extra?
00:04:18
Vamos fazer um extra. Veja isso!
00:04:20
Esta é a nova ferramenta do PowerPoint 2013, o conta-gota.
00:04:24
Veja o que eu posso fazer aqui.
00:04:25
Vou selecionar o texto
00:04:29
e então este pequeno menu aparece e eu posso alterar as cores da fonte;
00:04:33
deixe-me clicar nesta.
00:04:34
E aqui eu posso usar o conta-gota e posso usar qualquer
00:04:38
imagem, qualquer cor aqui; posso usar o verde da grama
00:04:41
ou o azul jeans.
00:04:42
Deixe-me usar um pouco mais desta camisa laranja
00:04:46
e clico aqui e agora meu texto combina um cor diretamente da imagem na cor da fonte.
00:04:54
Este é um belo slide.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Quindi qui stiamo andando a mostrarvi un paio di diversi.
00:00:05
modi per utilizzare uno sfondo dell'immagine.
00:00:07
Molte persone vogliono usare una filigrana o anche un logo;.
00:00:10
per farlo come abbiamo parlato circa nel video precedente, .
00:00:13
è necessario aprire gli schemi diapositiva..
00:00:14
Quindi facciamolo.
00:00:15
Andiamo qui a Visualizzare e fare clic su Schema diapositiva .
00:00:20
e ora di nuovo la sinistra lato non è più la tua presentazione,.
00:00:23
sono tutti gli schemi diapositiva.
00:00:25
Si potrebbe scegliere il primo e mettere qualcosa lì, ma che sarebbe - .
00:00:29
tutto ciò che si mette qui ci sarà un un tutte le diapositive..
00:00:31
Non credo che tu abbia bisogno del tuo logo su tutte le diapositive, .
00:00:34
solo forse alcuni di loro, a meno che stai facendo qualcosa per la sicurezza..
00:00:37
Quindi ho intenzione di scegliere questa diapositiva qui, ho intenzione di mettere qualcosa qui..
00:00:40
Ora, se stai facendo qualcosa di piccolo, .
00:00:42
basta inserirlo come un normale immagine, non è sfondo .
00:00:45
solo una piccola filigrana quindi diciamo un logo.
00:00:47
Quindi, Inserisci, Immagini, è può prenderli da online, .
00:00:51
Ho intenzione di afferrarli dal mio desktop qui .
00:00:54
e prendo il logo
00:00:56
e posso trascinare questo intorno dove lo voglio, faccio clic sull'esterno.
00:01:00
e posso tirarlo giù.
00:01:01
Ci sono alcune guide che pop fino quel tipo di guida in.
00:01:05
e dirvi quando sei in piano con le cose..
00:01:07
Ho intenzione di mettere a posto lì e questo apparirà.
00:01:09
ogni volta che avrei scelto questo diapositiva nella presentazione..
00:01:12
Vi mostrerò che in appena un momento, ma dato che sono qui.
00:01:14
aggiungiamo solo un'immagine ma stiamo andando ad aggiungere .
00:01:16
un'immagine di sfondo tutta la larghezza, in modo da farlo, .
00:01:19
quello che vogliamo fare è giusto fare clic sulla parte vuota della diapositiva, .
00:01:24
Formattare lo sfondo.
00:01:25
Torneremo qui all'immagine o al riempimento a trama,.
00:01:28
tranne che questa volta siamo andando a scegliere un'immagine sotto File .
00:01:32
e scelgo questa foto - potrebbe essere qualcosa per un, diciamo.
00:01:36
una prima diapositiva per un evento di salto fuori o
00:01:38
forse questa è una diapositiva usiamo un molto nella nostra pubblicità che vogliamo usare..
00:01:42
Ora è piuttosto forte immagine con un sacco di colori, .
00:01:44
così ancora una volta questo è lo sfondo vogliamo abbatterlo, .
00:01:47
è il primo piano che è importante.
00:01:49
Quindi faccio clic su questa barra di trasparenza e spostare che giù un bel modo in realtà..
00:01:56
Solo così è sottilmente lì.
00:02:00
Ok. E quando ho finito, salire per chiudere la visualizzazione master sulla barra multifunzione .
00:02:05
e ora torno alla mia presentazione
00:02:07
e qui ho intenzione di aggiungere una nuova diapositiva, e ecco questa nuova diapositiva che ho appena fatto..
00:02:11
Così posso scegliere che uno ogni volta che desidera lo sfondo con il logo..
00:02:15
Ora ci sono altri modi per utilizzare le immagini che penso sia un po' -.
00:02:19
per me, è molto più divertente, ma penso che sia un modo vibrante di farlo..
00:02:22
Lascia che te lo mostri.
00:02:23
Ho intenzione di solo inserire un'immagine normale..
00:02:25
Fammi ottenere una nuova diapositiva qui, una nuova diapositiva vuota .
00:02:29
e poi inserirò un'immagine.
00:02:33
Scelgo la stessa immagine.
00:02:36
Ho intenzione di cambiare un paio di cose qui..
00:02:38
Chiudo il Menu Formato qui facendo clic sulla casella.
00:02:43
e poi quaggiù su nell'angolo in basso a destra,.
00:02:46
questo è lo zoom, che è non è controllare le diapositive.
00:02:48
controlla l'area di lavoro.
00:02:50
E quello che voglio fare è Voglio rimpicciolirlo. .
00:02:52
Ora la grande scatola bianca, che è la diapositiva stessa con l'immagine, .
00:02:56
si può vedere che cosa sta andando a guardare come qui nella miniatura sul lato sinistro, .
00:03:00
così tipo di guardare entrambi gli spazi,
00:03:02
ma quello che voglio fare qui è Voglio fare questa foto .
00:03:05
e ho intenzione di utilizzare un elemento dell'immagine..
00:03:08
Una delle cose, che abbiamo questi grandi bei.
00:03:10
immagini ora e se si dispone di qualcosa che ha un sacco di.
00:03:13
una qualità ad esso si può soffiare e sembra ancora davvero bello..
00:03:17
Così si può tipo di vedere che cosa Sto facendo qui, voglio solo.
00:03:19
per prendere un elemento di questa immagine,
00:03:21
solo tipo di passi, il tipo di azione dell'immagine..
00:03:25
E ha una bella grande spazio negativo qui, il cemento..
00:03:28
Questo è un ottimo posto per mettere il testo.
00:03:30
Quindi facciamolo. Let ' s fare clic su Inserisci, Casella di testo..
00:03:37
Mettiamo una grande casella di testo qui, fammi solo digitare.
00:03:39
qualcosa di molto veloce.
00:03:40
Fammi fare un grande carattere qui, qualcosa che possono leggere nella fila posteriore..
00:03:49
Così poi posso mettere il testo e ancora una volta posso tipo di vedere.
00:03:52
dove sta andando essere se Guardo il lato sinistro..
00:03:54
Se guardo la miniatura allo stesso tempo e ora lasciare.
00:03:57
mi mostra quello che sembra come quando è completamente fatto.
00:04:03
- ecco!
00:04:04
Questo è un ottimo modo Penso di usare un grande vibrante.
00:04:07
immagine con qualche azione, che si tratta di uno sfondo, ma.
00:04:10
ancora non è così di appena lì, .
00:04:13
è davvero vibrante e può davvero aiutare a raccontare la tua storia..
00:04:16
In realtà possiamo fare anche - Vuoi fare un piccolo extra?.
00:04:18
Faremo un piccolo extra. Attento!
00:04:20
Quel nuovo strumento con PowerPoint 2013, il contagocce..
00:04:24
Guarda cosa posso fare qui.
00:04:25
Ho intenzione di selezionare il testo
00:04:29
e poi questo piccolo mini menu si apre e posso cambiare i colori del carattere; .
00:04:33
mi permetta di fare clic su questo.
00:04:34
E qui posso usare questo contagocce e posso usare qualsiasi.
00:04:38
immagine, qualsiasi colore qui - Posso usare il verde dell'erba .
00:04:41
o i jeans blu.
00:04:42
Fammi usare un po' di quella camicia arancione
00:04:46
e fare clic su questo e ora il mio testo si fonde un colore dall'immagine direttamente nel carattere..
00:04:54
È una bella diapositiva.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
所以在這裡,我們要 告訴你幾個不同的.
00:00:05
使用圖片背景的方法。
00:00:07
很多人想使用 浮水印,甚至標誌;.
00:00:10
做到這一點,因為我們談到 在上一段視頻中,.
00:00:13
你需要打開 幻燈片母版。.
00:00:14
所以,讓我們做到這一點。
00:00:15
讓我們到這裡 查看並按一下幻燈片母版.
00:00:20
現在再次左手 側不再是您的演示文稿,.
00:00:23
這是所有的幻燈片母版。
00:00:25
你可以選擇最上面的 並放置的東西,但那會 -.
00:00:29
任何你放 這裡將是您的所有幻燈片。.
00:00:31
我不認為你需要你的 所有幻燈片上的徽標,.
00:00:34
只是也許他們中的一些,除非 你為了安全做了一些事情.
00:00:37
所以我要選這張幻燈片 在這裡,我要把東西放在這裡。.
00:00:40
現在,如果你正在做 小東西,.
00:00:42
你只是插入它像一個常規 圖片,它不是背景.
00:00:45
只是一個小浮水印,所以讓我們說一個標誌。
00:00:47
所以,插入,圖片,你 可以從網上抓取它們.
00:00:51
我要抓住他們 從我的桌面在這裡.
00:00:54
我會抓住這個標誌
00:00:56
我可以拖這周圍 到我想要的地方,我只是點擊外面.
00:01:00
我可以把它拉下來
00:01:01
有一些指南,彈出 那種引導你.
00:01:05
並告訴你什麼時候 你與事物平起平下。.
00:01:07
我要把它糾正 在那裡,這將顯示.
00:01:09
任何時候我會選擇這個 幻燈片。.
00:01:12
我會告訴你,只是 片刻,但既然我在這裡.
00:01:14
讓我們只是添加圖片 但我們要添加.
00:01:16
背景圖片 整個寬度,所以這樣做,.
00:01:19
我們想要做的是正確的 按一下幻燈片的空白部分,.
00:01:24
設置背景格式。
00:01:25
我們會回來的 到圖片或紋理填充,.
00:01:28
除了這一次,我們 要在"檔"下選擇圖片.
00:01:32
我會選擇這張照片 可能是一個的東西,讓我們說.
00:01:36
跳轉事件的第一張幻燈片或
00:01:38
也許這是一個幻燈片,我們使用 很多,我們的廣告,我們希望使用。.
00:01:42
現在它很強大 有很多顏色的圖片,.
00:01:44
所以再次這是背景 我們想把它放下.
00:01:47
這是重要的前景。
00:01:49
因此,我按一下此透明度欄, 移動下來相當的方式實際上。.
00:01:56
只是,它微妙地有。
00:02:00
還行。等我做完了,就上去 關閉功能區中的主視圖.
00:02:05
現在我又回到了我的演示文稿
00:02:07
在這裡,我要添加一個新的幻燈片, 這是我剛剛製作的這張新幻燈片。.
00:02:11
所以我可以隨時選擇那個 需要帶有徽標的背景。.
00:02:15
現在有另一種方法 使用圖片,我認為是一點點 -.
00:02:19
對我來說,這是更有趣的, 但我認為這是一個充滿活力的方式做到這一點。.
00:02:22
讓我給你看
00:02:23
我只是 插入常規圖片。.
00:02:25
讓我獲取一張新幻燈片 在這裡,一個新的空白幻燈片.
00:02:29
然後我要插入一張圖片。
00:02:33
我要選擇同一張照片。
00:02:36
我要改變 這裡有些東西.
00:02:38
我要關閉 按一下框,在此處設置功能表格式.
00:02:43
然後在這裡 右下角,.
00:02:46
這是變焦,這是 它不控制幻燈片.
00:02:48
它控制著工作區
00:02:50
我想做的是 我想縮小一下。.
00:02:52
現在,大白盒子,這是 幻燈片本身與圖片,.
00:02:56
你可以看到它會看起來像什麼 在左側的縮略圖中,.
00:03:00
所以那種看兩個空間,
00:03:02
但我想在這裡做的是 我想拍這張照片.
00:03:05
我要使用一個 圖片的元素。.
00:03:08
事情之一, 我們有這些大美麗.
00:03:10
圖片現在,如果你有 有很多的東西.
00:03:13
品質,你可以吹它 起來,它仍然看起來真的很好。.
00:03:17
所以,你可以看到什麼 我在這裡做,我只想.
00:03:19
抓住這張照片的一個元素,
00:03:21
只是那種步驟,那種 圖片的操作。.
00:03:25
它有一個不錯的大 負空間在這裡,水泥。.
00:03:28
這是放置文本的好地方。
00:03:30
所以,讓我們做到這一點。讓我們 按一下"插入,文本"框。.
00:03:37
讓我們放一個大文字方塊 在這裡,讓我只是鍵入.
00:03:39
真正快速的東西。
00:03:40
讓我在這裡做個大字體, 他們可以在後排閱讀的東西。.
00:03:49
這樣我就可以把文本 再次,我可以看到.
00:03:52
它會在哪裡,如果 我看著左邊。.
00:03:54
如果我查看縮略圖 在同一時間,現在讓.
00:03:57
我告訴你它看起來 像當它完全完成.
00:04:03
-那裡!
00:04:04
這是一個很好的方式 我認為使用一個大的充滿活力的.
00:04:07
圖片與一些行動, 這是一個背景,但.
00:04:10
它仍然不是那種 只是勉強有,.
00:04:13
它真的充滿活力,可以 真正説明你講述你的故事。.
00:04:16
事實上,我們甚至可以 - 你想多做點什麼嗎?.
00:04:18
我們會多做一點。看這個!
00:04:20
那個新工具 PowerPoint 2013,滴孔器。.
00:04:24
看看我在這裡能做什麼
00:04:25
我將選擇文本
00:04:29
然後這個小迷你功能表彈出 向上,我可以改變字體顏色;.
00:04:33
讓我點擊一下。
00:04:34
在這裡,我可以使用它 滴滴,我可以使用任何.
00:04:38
圖片,任何顏色在這裡 - 我可以用綠草.
00:04:41
或藍色牛仔褲
00:04:42
讓我用一點橙色襯衫
00:04:46
並點擊,現在我的文本混合 字體中圖片中的顏色。.
00:04:54
這是一張漂亮的幻燈片。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
それでは、ここで行くつもりです あなたに異なるカップルを見せる.
00:00:05
画像の背景を使用する方法。
00:00:07
多くの人が使いたい 透かしやロゴ。.
00:00:10
私たちが話したようにそれを行うには 前のビデオについて、.
00:00:13
あなたは開く必要があります スライド マスタを使用します。.
00:00:14
それでは、そうしましょう。
00:00:15
こっちに行こう [スライド マスタ] を表示してクリックします。.
00:00:20
そして今再び左手 側はもはやあなたのプレゼンテーションではありません,.
00:00:23
これは、スライド マスタのすべてです。
00:00:25
あなたは一番上のものを選ぶことができます そしてそこに何かを置くが、それは -.
00:00:29
あなたが置くものは何でも ここにあなたのスライドのすべてになります。.
00:00:31
私はあなたが必要としないと思う すべてのスライドのロゴ、.
00:00:34
たぶん、そのほんの一部です。 あなたはセキュリティのために何かをしています。.
00:00:37
だから私はこのスライドを選ぶつもりです ここで、私はここに何かを置くつもりです。.
00:00:40
今やってるなら 何か小さなもの、.
00:00:42
普通のように挿入するだけ 写真、それは背景ではありません.
00:00:45
ほんの少しの透かしなので、ロゴを言いましょう。
00:00:47
だから、挿入、写真、あなた オンラインからそれらをつかむことができる、.
00:00:51
私は彼らをつかむつもりです 私のデスクトップから.
00:00:54
そして、私はロゴをつかむでしょう
00:00:56
そして、私はこれをドラッグすることができます 私が欲しい場所に、私はちょうど外側をクリックします.
00:01:00
そして、私はそれを引き下げることができます。
00:01:01
ポップなガイドがいくつかあります その種のガイドがあなたを.
00:01:05
そしていつあなたに言う あなたは物事と同じレベルです。.
00:01:07
私はそれを正しく置くつもりです そこに表示され、これは表示されます.
00:01:09
いつでも私はこれを選ぶ プレゼンテーションでスライドします。.
00:01:12
私はちょうどそれを見せてあげる 一瞬だが、私がここにいるから.
00:01:14
写真を追加しよう しかし、我々は追加するつもりです.
00:01:16
背景画像 全幅、そうするために、.
00:01:19
私たちがやりたいことは正しい スライドの空白部分をクリックします。.
00:01:24
背景を書式設定します。
00:01:25
こっちに戻ってくるから ピクチャまたはテクスチャ塗りつぶしに、.
00:01:28
今回を除いて、私たちは [ファイル] の下で画像を選択する.
00:01:32
この写真を選ぶ 何かのためにあるかもしれない、と言いましょう.
00:01:36
ジャンプオフイベントまたは
00:01:38
たぶん、これは私たちが使用するスライドです 私たちが使用したい私たちの広告の多く。.
00:01:42
今ではかなり強い 色の多い画像,.
00:01:44
だから、再びこれは背景です 私たちはそれを落としたい、.
00:01:47
重要なのはフォアグラウンドです。
00:01:49
だから私はこの透明バーをクリックし、 実際にはかなりの方法で下に移動します。.
00:01:56
ちょうどそう微妙にそこにあります。
00:02:00
わかりました。終わったら上がって リボンでマスター ビューを閉じる.
00:02:05
そして今、私は私のプレゼンテーションに戻っています
00:02:07
ここで新しいスライドを追加します。 ここに私が作ったこの新しいスライドがあります。.
00:02:11
だから私はいつでもその1つを選ぶことができる ロゴ付きの背景が必要です。.
00:02:15
今、別の方法があります 私は少しだと思う写真を使用する -.
00:02:19
私にとっては、もっと楽しいです。 しかし、私はそれがそれを行うための活気に満ちた方法だと思います。.
00:02:22
見せてあげよう
00:02:23
私はただ行くつもりです 通常の画像を挿入します。.
00:02:25
新しいスライドを取得する ここでは、新しい空白のスライド.
00:02:29
そして、私は写真を挿入するつもりです。
00:02:33
私は同じ絵を選ぶつもりです。
00:02:36
私は変わるつもりだ ここでいくつかの事柄。.
00:02:38
私は閉じるつもりです ボックスをクリックして、ここでメニューを書式設定します.
00:02:43
そして、この上に 右下隅、.
00:02:46
それはズームだ スライドを制御していない.
00:02:48
ワークスペースを制御しています。
00:02:50
そして、私がしたいことは 私はこれを小さくしたい。.
00:02:52
今、大きな白い箱、それは 画像とスライド自体,.
00:02:56
あなたはそれがどのようなものになるかを見ることができます 左側のサムネイルで.
00:03:00
両方のスペースを見ているので、
00:03:02
しかし、私がここでやりたいことは この写真を撮りたい.
00:03:05
そして、私は使用するつもりです 画像の要素。.
00:03:08
一つは、 私たちはこれらの大きな美しいを持っています.
00:03:10
今の写真とあなたが持っている場合 多くを持つ何か.
00:03:13
それに品質は、あなたがそれを吹くことができます アップし、それはまだ本当に素敵に見えます。.
00:03:17
だから、あなたは何を見ることができます 私はここでやっている、ただ欲しいだけ.
00:03:19
この絵の要素をつかむために、
00:03:21
ステップの種類、その種類 画像のアクション。.
00:03:25
そして、それは素敵な大きいです ここで負のスペース、セメント。.
00:03:28
それはテキストを入れるのに最適な場所です。
00:03:30
それでは、そうしましょう。みましょう [挿入] 、[テキスト] ボックスをクリックします。.
00:03:37
大きなテキストボックスを置きましょう ここでは、入力するだけでいい.
00:03:39
本当に迅速な何か。
00:03:40
ここで大きなフォントを作ろう 後ろの列で読むことができるもの。.
00:03:49
だから私はテキストを置くことができます そして再び私は一種の見ることができます.
00:03:52
場合は、それがどこに行くか 左側を見ます。.
00:03:54
サムネイルを見ると 同時に、今すぐ.
00:03:57
私は、それが見えるかをあなたに見せます それが完全に終わったときのように.
00:04:03
- あそこだ!
00:04:04
それは素晴らしい方法です 私は大きな活気を使用しようと思います.
00:04:07
いくつかのアクションを持つ画像, それは背景だが.
00:04:10
それでもそんな種類じゃない かろうじてそこに.
00:04:13
それは本当に活気に満ちており、 本当にあなたの物語を伝えるために役立ちます。.
00:04:16
実際、私たちもできる あなたは少し余分にしたいですか?.
00:04:18
もう少し余分にしようこれを見て下さい!
00:04:20
その新しいツール パワーポイント2013、スポイト。.
00:04:24
私がここで何ができるか見てください。
00:04:25
テキストを選択します
00:04:29
そして、この小さなミニメニューがポップ upと私はフォントの色を変更することができます。.
00:04:33
私はそれをクリックさせてください。
00:04:34
そして、ここで私はそれを使用することができます スポイトと私はいずれでも使用することができます.
00:04:38
写真、ここに任意の色 - 私は草の緑を使うことができる.
00:04:41
または青いジーンズ。
00:04:42
そのオレンジ色のシャツを少し使わせて下さい
00:04:46
それをクリックすると、今私のテキストがブレンド フォント内の図の色。.
00:04:54
それはかなり見栄えの良いスライドです。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vì vậy, ở đây chúng ta sẽ Hiển thị cho bạn một vài khác nhau.
00:00:05
cách sử dụng ảnh nền.
00:00:07
Rất nhiều người muốn sử dụng một Watermark hoặc thậm chí là một biểu tượng;.
00:00:10
để làm điều đó khi chúng ta nói về trong video trước, .
00:00:13
bạn cần phải mở ra slide Masters của bạn..
00:00:14
Vì vậy, hãy làm điều đó.
00:00:15
Chúng ta hãy đi qua đây để Xem và nhấp vào slide Master .
00:00:20
và bây giờ một lần nữa tay trái bên không còn là bản trình bày của bạn nữa,.
00:00:23
đó là tất cả các bậc thầy slide.
00:00:25
Bạn có thể chọn một trong những đầu trang và đặt một cái gì đó, nhưng mà có thể- .
00:00:29
bất cứ điều gì bạn đặt ở đây sẽ là tất cả các trang trình bày của bạn..
00:00:31
Tôi không nghĩ rằng bạn cần bạn biểu tượng trên tất cả các trang trình bày của bạn, .
00:00:34
chỉ có thể một vài trong số họ, trừ khi bạn đang làm một cái gì đó để bảo mật..
00:00:37
Vì vậy, tôi sẽ chọn slide này ở đây, tôi sẽ đặt một cái gì đó ở đây..
00:00:40
Bây giờ nếu bạn đang làm một cái gì đó nhỏ, .
00:00:42
bạn chỉ cần chèn nó như một thông thường hình ảnh, nó không phải là nền .
00:00:45
chỉ là một watermark nhỏ vì vậy hãy nói một biểu tượng.
00:00:47
Vì vậy, chèn, ảnh, bạn có thể lấy chúng từ trực tuyến, .
00:00:51
Tôi sẽ lấy chúng từ máy tính để bàn của tôi ở đây .
00:00:54
và tôi sẽ lấy logo
00:00:56
và tôi có thể kéo xung quanh đến nơi mà tôi muốn nó, tôi chỉ cần nhấp vào bên ngoài.
00:01:00
và tôi có thể kéo nó xuống.
00:01:01
Có một số hướng dẫn mà pop lên rằng loại hướng dẫn bạn trong.
00:01:05
và cho bạn biết khi nào bạn đang cấp với những thứ..
00:01:07
Tôi sẽ đặt nó đúng đó và điều này sẽ xuất hiện.
00:01:09
bất cứ lúc nào tôi muốn chọn này slide trong bài trình bày của tôi..
00:01:12
Tôi sẽ cho bạn thấy rằng chỉ trong một thời điểm, nhưng kể từ tôi ở đây.
00:01:14
Hãy chỉ cần thêm một hình ảnh nhưng chúng ta sẽ thêm .
00:01:16
ảnh nền toàn bộ chiều rộng, do đó, để làm điều đó, .
00:01:19
những gì chúng tôi muốn làm là đúng nhấp chuột vào phần trống của slide, .
00:01:24
Định dạng nền.
00:01:25
Chúng tôi sẽ quay lại đây vào hình ảnh hoặc kết cấu.
00:01:28
trừ lần này, chúng ta sẽ sẽ chọn một hình ảnh dưới file .
00:01:32
và tôi sẽ chọn hình ảnh này- có thể là một cái gì đó cho một, giả sử.
00:01:36
một slide đầu tiên cho một sự kiện nhảy ra hoặc
00:01:38
có lẽ đây là một slide chúng tôi sử dụng một rất nhiều trong quảng cáo của chúng tôi, chúng tôi muốn sử dụng..
00:01:42
Bây giờ nó là một khá mạnh mẽ hình ảnh với rất nhiều màu sắc, .
00:01:44
Vì vậy một lần nữa đây là nền tảng chúng tôi muốn thả nó xuống, .
00:01:47
đó là nền trước đó là quan trọng.
00:01:49
Vì vậy, tôi nhấp vào thanh trong suốt và di chuyển mà xuống khá một cách thực sự..
00:01:56
Chỉ cần như vậy nó tinh tế ở đó.
00:02:00
Ok. Và khi tôi làm xong, đi lên để đóng xem chính trong ruy băng .
00:02:05
và bây giờ tôi trở lại trình bày của tôi
00:02:07
và ở đây tôi sẽ thêm một slide mới, và đây là slide mới này tôi chỉ thực hiện..
00:02:11
Vì vậy, tôi có thể chọn một bất cứ lúc nào tôi muốn nền với logo..
00:02:15
Bây giờ có một cách khác để sử dụng hình ảnh mà tôi nghĩ là một chút-.
00:02:19
cho tôi, đó là rất nhiều thú vị hơn, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một cách sống động để làm điều đó..
00:02:22
Hãy để tôi cho bạn thấy điều đó.
00:02:23
Tôi sẽ chỉ chèn một hình ảnh thông thường..
00:02:25
Hãy để tôi có được một slide mới ở đây, một slide trống mới .
00:02:29
và sau đó tôi sẽ chèn một hình ảnh.
00:02:33
Tôi sẽ chọn cùng một bức tranh.
00:02:36
Tôi sẽ thay đổi một vài điều ở đây..
00:02:38
Tôi sẽ đóng cửa Menu định dạng ở đây bằng cách nhấp vào hộp.
00:02:43
và sau đó xuống đây trên ở góc dưới bên phải,.
00:02:46
đó là thu phóng, đó là nó không kiểm soát các slide.
00:02:48
nó kiểm soát không gian làm việc.
00:02:50
Và những gì tôi muốn làm là Tôi muốn làm điều này nhỏ hơn. .
00:02:52
Bây giờ hộp màu trắng lớn, đó là trang trình bày với hình ảnh, .
00:02:56
bạn có thể nhìn thấy những gì nó sẽ giống như ở đây trong hình thu nhỏ ở phía bên tay trái, .
00:03:00
như vậy loại xem cả hai không gian,
00:03:02
nhưng những gì tôi muốn làm ở đây là Tôi muốn chụp ảnh này .
00:03:05
và tôi sẽ sử dụng một phần tử của hình ảnh..
00:03:08
Một trong những điều, mà chúng tôi có những lớn đẹp.
00:03:10
hình ảnh bây giờ và nếu bạn có cái gì đó có rất nhiều.
00:03:13
một chất lượng để nó, bạn có thể thổi nó và nó vẫn trông thật sự tốt đẹp..
00:03:17
Vì vậy, bạn có thể loại xem những gì Tôi đang làm ở đây, tôi chỉ muốn.
00:03:19
để lấy một phần tử của bức ảnh này,
00:03:21
chỉ là loại các bước, các loại hành động của hình ảnh..
00:03:25
Và nó có một tốt đẹp lớn không gian tiêu cực ở đây, xi măng..
00:03:28
Đó là một nơi tuyệt vời để đặt văn bản.
00:03:30
Vì vậy, hãy làm điều đó. Hãy bấm chèn, hộp văn bản..
00:03:37
Hãy đặt một hộp văn bản lớn ở đây, hãy để tôi chỉ gõ vào.
00:03:39
một cái gì đó thực sự nhanh chóng.
00:03:40
Để tôi làm một phông chữ lớn ở đây, một cái gì đó họ có thể đọc trong hàng sau..
00:03:49
Vì vậy, sau đó tôi có thể đặt các văn bản và một lần nữa tôi có thể loại xem.
00:03:52
nơi mà nó sẽ được nếu Tôi nhìn vào phía bên trái..
00:03:54
Nếu tôi nhìn vào hình thu nhỏ tại cùng một thời gian và bây giờ cho.
00:03:57
tôi cho bạn thấy những gì nó trông như khi nó hoàn toàn được thực hiện.
00:04:03
có!
00:04:04
Đó là một cách tuyệt vời Tôi nghĩ rằng để sử dụng một sôi động lớn.
00:04:07
hình ảnh với một số hành động, rằng đó là một nền tảng nhưng.
00:04:10
nó vẫn không phải là loại chỉ barely có, .
00:04:13
nó thực sự sôi động và có thể thực sự giúp kể câu chuyện của bạn..
00:04:16
Trong thực tế, chúng tôi có thể làm bạn muốn làm thêm một chút?.
00:04:18
Chúng tôi sẽ làm thêm một chút. Xem này!
00:04:20
Đó là công cụ mới với PowerPoint 2013, Eyedropper..
00:04:24
Hãy xem tôi có thể làm gì ở đây.
00:04:25
Tôi sẽ chọn văn bản
00:04:29
và sau đó trình đơn mini nhỏ này bật và tôi có thể thay đổi màu sắc font; .
00:04:33
Hãy để tôi bấm vào đó.
00:04:34
Và ở đây tôi có thể sử dụng Eyedropper Tool và tôi có thể sử dụng bất kỳ.
00:04:38
hình ảnh, bất kỳ màu nào ở đây- Tôi có thể sử dụng màu xanh lá cây của cỏ .
00:04:41
hoặc quần jean màu xanh.
00:04:42
Hãy để tôi sử dụng một chút mà áo sơ mi màu cam
00:04:46
và nhấp vào đó và bây giờ văn bản của tôi hỗn hợp một màu từ hình ảnh ngay trong phông chữ..
00:04:54
Đó là một slide khá tốt.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Jadi di sini kita akan menunjukkan beberapa berbeda.
00:00:05
cara untuk menggunakan latar belakang gambar.
00:00:07
Banyak orang ingin menggunakan Watermark atau bahkan logo;.
00:00:10
untuk melakukan itu sewaktu kita tentang di video sebelumnya, .
00:00:13
Anda perlu membuka Master slide Anda..
00:00:14
Jadi mari kita lakukan itu.
00:00:15
Mari kita pergi ke sini untuk Lihat dan klik slide Master .
00:00:20
dan sekarang lagi-tangan kiri sisi tidak lagi presentasi Anda,.
00:00:23
itu semua Master slide.
00:00:25
Anda bisa memilih salah satu dan menaruh sesuatu di sana tetapi yang akan- .
00:00:29
apa pun yang Anda menaruh di sini akan menjadi semua slide Anda..
00:00:31
Saya tidak berpikir Anda perlu Anda logo pada semua slide Anda, .
00:00:34
mungkin hanya beberapa dari mereka, kecuali Anda melakukan sesuatu untuk keamanan..
00:00:37
Jadi saya akan memilih slide ini di sini, aku akan menaruh sesuatu di sini..
00:00:40
Sekarang jika Anda melakukan sesuatu yang kecil, .
00:00:42
Anda hanya memasukkan seperti biasa Gambar, itu bukan latar belakang .
00:00:45
hanya sedikit Watermark jadi katakanlah logo.
00:00:47
Jadi, sisipkan, Gambar, Anda dapat mengambilnya dari online, .
00:00:51
Aku akan ambil mereka dari desktop saya di sini .
00:00:54
dan aku akan ambil logo
00:00:56
dan saya dapat menyeret ini sekitar ke mana saya menginginkannya, saya hanya klik di luar.
00:01:00
dan aku bisa menariknya ke bawah.
00:01:01
Ada beberapa panduan yang pop Panduan semacam itu Anda dalam.
00:01:05
dan memberitahu Anda ketika Anda tingkat dengan hal..
00:01:07
Aku akan meletakkannya dengan benar sana dan ini akan muncul.
00:01:09
Kapan saja saya memilih ini slide dalam presentasi saya..
00:01:12
Saya akan menunjukkan bahwa hanya sesaat, tapi karena aku di sini.
00:01:14
Mari kita hanya menambahkan gambar Tapi kita akan menambahkan .
00:01:16
gambar latar belakang seluruh lebar, sehingga untuk melakukan itu, .
00:01:19
apa yang ingin kita lakukan adalah benar Klik pada bagian yang kosong pada slide, .
00:01:24
Format latar belakang.
00:01:25
Kami akan meninjau saran Anda. untuk mengisi gambar atau tekstur,.
00:01:28
kecuali kali ini kita akan memilih gambar di bawah file .
00:01:32
dan aku akan memilih gambar ini-- mungkin menjadi sesuatu untuk a, katakanlah.
00:01:36
slide pertama untuk acara melompat off atau
00:01:38
mungkin ini adalah slide kita menggunakan banyak iklan kami yang ingin kami gunakan..
00:01:42
Sekarang itu cukup kuat gambar dengan banyak warna, .
00:01:44
Jadi sekali lagi ini adalah latar belakang kita ingin menjatuhkannya, .
00:01:47
itu adalah latar depan yang penting.
00:01:49
Jadi saya klik Bar transparansi ini dan bergerak yang turun cukup cara sebenarnya..
00:01:56
Hanya Jadi itu halus di sana.
00:02:00
Oke. Dan ketika aku sudah selesai, naik untuk menutup tampilan Master di pita .
00:02:05
dan sekarang aku kembali ke presentasi saya
00:02:07
dan di sini saya akan menambahkan slide baru, dan Inilah slide baru ini saya baru saja dibuat..
00:02:11
Jadi saya bisa memilih yang satu Kapan saja saya ingin latar belakang dengan logo..
00:02:15
Sekarang ada cara lain untuk menggunakan gambar yang saya pikir sedikit-.
00:02:19
bagi saya, itu jauh lebih menyenangkan, tapi saya pikir itu adalah cara yang bersemangat untuk melakukannya..
00:02:22
Izinkan saya menunjukkan kepada Anda bahwa.
00:02:23
Aku akan hanya menyisipkan gambar biasa..
00:02:25
Biarkan saya mendapatkan slide baru di sini, slide kosong baru .
00:02:29
dan kemudian saya akan menyisipkan gambar.
00:02:33
Aku akan memilih gambar yang sama.
00:02:36
Aku akan mengubah beberapa hal di sini..
00:02:38
Aku akan menutup Format menu di sini dengan mengklik kotak.
00:02:43
dan kemudian di sini di sudut kanan bawah,.
00:02:46
itu zoom, itu itu tidak mengendalikan slide.
00:02:48
itu mengendalikan ruang kerja.
00:02:50
Dan apa yang ingin saya lakukan adalah Saya ingin membuat ini lebih kecil. .
00:02:52
Sekarang kotak putih besar, itu slide itu sendiri dengan gambar, .
00:02:56
Anda dapat melihat apa itu akan terlihat seperti di sini, di thumbnail di sisi kiri, .
00:03:00
sehingga jenis menonton kedua ruang,
00:03:02
Tapi apa yang ingin saya lakukan di sini adalah Saya ingin mengambil gambar ini .
00:03:05
dan aku akan menggunakan elemen gambar..
00:03:08
Salah satu hal, bahwa Kami memiliki indah besar ini.
00:03:10
gambar sekarang dan jika Anda memiliki sesuatu yang memiliki banyak.
00:03:13
kualitas untuk itu Anda dapat pukulan itu dan masih terlihat sangat bagus..
00:03:17
Jadi Anda dapat jenis melihat apa Saya lakukan di sini, saya hanya ingin.
00:03:19
untuk mengambil sebuah elemen dari gambar ini,
00:03:21
hanya jenis langkah, jenis tindakan gambar..
00:03:25
Dan itu memiliki besar yang bagus Ruang negatif di sini, semen..
00:03:28
Itu tempat yang bagus untuk menaruh teks.
00:03:30
Jadi mari kita lakukan itu. Mari kita Klik menyisipkan, kotak teks..
00:03:37
Mari kita menaruh kotak teks besar di sini, biarkan aku hanya ketik.
00:03:39
sesuatu yang sangat cepat.
00:03:40
Biarkan aku membuat font besar di sini, sesuatu yang dapat mereka baca di baris belakang..
00:03:49
Jadi kemudian aku bisa meletakkan teks dan lagi aku bisa jenis melihat.
00:03:52
di mana itu akan terjadi jika Saya melihat sisi kiri..
00:03:54
Jika saya melihat thumbnail pada saat yang sama dan sekarang membiarkan.
00:03:57
saya menunjukkan kepada Anda apa yang terlihat seperti ketika itu sepenuhnya dilakukan.
00:04:03
ada!
00:04:04
Itu cara yang bagus Saya pikir untuk menggunakan bersemangat besar.
00:04:07
gambar dengan beberapa tindakan, bahwa itu latar belakang, tetapi.
00:04:10
masih tidak seperti itu hampir tak ada, .
00:04:13
itu sangat bersemangat dan dapat sangat membantu menceritakan kisah Anda..
00:04:16
Bahkan kita dapat melakukan Anda ingin melakukan sedikit tambahan?.
00:04:18
Kami akan melakukan sedikit tambahan. Menonton ini!
00:04:20
Bahwa alat baru dengan PowerPoint 2013, pipet..
00:04:24
Perhatikan apa yang bisa saya lakukan di sini.
00:04:25
Saya akan memilih teks
00:04:29
dan kemudian menu Mini kecil ini muncul dan saya dapat mengubah warna font; .
00:04:33
Biarkan aku klik pada itu.
00:04:34
Dan di sini saya dapat menggunakan pipet dan saya dapat menggunakan.
00:04:38
Gambar, warna apapun di sini-- Saya dapat menggunakan hijau rumput .
00:04:41
atau Jeans biru.
00:04:42
Biarkan saya menggunakan sedikit kemeja oranye
00:04:46
dan klik itu dan sekarang teks saya menyatu warna dari gambar tepat di font..
00:04:54
Itu slide yang tampak cukup bagus.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Так что здесь мы собираемся показать вам несколько различных.
00:00:05
способы использования фона изображения.
00:00:07
Многие люди хотят использовать водяной знак или даже логотип;.
00:00:10
сделать это, как мы говорили о в предыдущем видео, .
00:00:13
Вы должны открыть ваши мастера слайдов..
00:00:14
Так что давайте сделаем это.
00:00:15
Пойдем сюда, чтобы Просмотр и нажатие на мастер слайдов .
00:00:20
и теперь снова левая рука сторона больше не ваша презентация,.
00:00:23
это все мастера слайдов.
00:00:25
Вы можете выбрать верхний и положить что-то там, но это будет - .
00:00:29
все, что вы положили здесь будет все ваши слайды..
00:00:31
Я не думаю, что вам нужно ваше логотип на всех слайдах, .
00:00:34
просто, может быть, некоторые из них, если Вы делаете что-то для безопасности..
00:00:37
Так что я собираюсь выбрать этот слайд здесь, я собираюсь положить что-то здесь..
00:00:40
Теперь, если вы делаете что-то маленькое, .
00:00:42
Вы бы просто вставить его, как обычный картина, это не фон .
00:00:45
просто немного водяного знака, скажем, логотип.
00:00:47
Итак, Вставьте, Картинки, вы может захватить их из Интернете, .
00:00:51
Я схвачу их. с моего рабочего стола здесь .
00:00:54
и я возьму логотип
00:00:56
и я могу перетащить это вокруг туда, где я хочу, я просто нажмите снаружи.
00:01:00
и я могу вытащить его вниз.
00:01:01
Там в некоторых руководств, которые поп до такого рода направлять вас в.
00:01:05
и рассказать вам, когда Вы на уровне с вещами..
00:01:07
Я положу это правильно там, и это появится.
00:01:09
в любое время я бы выбрал это слайд в моей презентации..
00:01:12
Я покажу вам, что в просто момент, но так как я здесь.
00:01:14
Давайте просто добавим картинку но мы собираемся добавить .
00:01:16
фоновое изображение по всей ширине, так что для этого, .
00:01:19
то, что мы хотим сделать, это правильно нажмите на пустую часть слайда, .
00:01:24
Фон формата.
00:01:25
Мы вернемся сюда. для заполнения изображения или текстуры,.
00:01:28
за исключением этого времени мы собирается выбрать картинку под файлом .
00:01:32
и я собираюсь выбрать эту картину - может быть что-то для, скажем так.
00:01:36
первый слайд для прыжка с события или
00:01:38
может быть, это слайд мы используем много в нашей рекламе мы хотим использовать..
00:01:42
Теперь это довольно сильный изображение с большим количеством цветов, .
00:01:44
так что снова это фон мы хотим, чтобы бросить его вниз, .
00:01:47
это передний план, что важно.
00:01:49
Так что я нажимаю на эту прозрачность бар и двигаться, что вниз довольно способами на самом деле..
00:01:56
Просто так это тонко там.
00:02:00
Хорошо. И когда я закончила, подайся закрыть мастер-вид в ленте .
00:02:05
и теперь я вернулся к моей презентации
00:02:07
и здесь я собираюсь добавить новый слайд, и Вот этот новый слайд я только что сделал..
00:02:11
Так что я могу выбрать, что один в любое время я хотите фон с логотипом..
00:02:15
Теперь есть еще способы использовать фотографии, которые я думаю, это немного -.
00:02:19
для меня это намного веселее, но я думаю, что это яркий способ сделать это..
00:02:22
Позвольте мне показать вам, что.
00:02:23
Я собираюсь просто вставить обычную картинку..
00:02:25
Позвольте мне получить новый слайд здесь, новый пустой слайд .
00:02:29
а потом я собираюсь вставить фотографию.
00:02:33
Я выберу ту же картину.
00:02:36
Я собираюсь измениться несколько вещей здесь..
00:02:38
Я собираюсь закрыть Формат меню здесь, нажав на поле.
00:02:43
а затем здесь, на нижний правый угол,.
00:02:46
это зум, это он не контролирует слайды.
00:02:48
он контролирует рабочее пространство.
00:02:50
И то, что я хочу сделать, это Я хочу сделать это меньше. .
00:02:52
Теперь большая белая коробка, это слайд сам с изображением, .
00:02:56
Вы можете видеть, как это будет выглядеть здесь, в миниатюре на левой стороне, .
00:03:00
так рода смотреть оба пространства,
00:03:02
но то, что я хочу сделать здесь, это Я хочу сделать эту фотографию .
00:03:05
и я собираюсь использовать элемент картины..
00:03:08
Одна из вещей, что у нас есть эти большие красивые.
00:03:10
фотографии сейчас, и если у вас есть то, что имеет много.
00:03:13
качество к нему вы можете взорвать его вверх, и он по-прежнему выглядит очень хорошо..
00:03:17
Таким образом, вы можете вид видеть, что Я делаю здесь, я просто хочу.
00:03:19
чтобы захватить элемент этой картины,
00:03:21
просто вид шаги, вид действие картины..
00:03:25
И он имеет хороший большой отрицательное пространство здесь, цемент..
00:03:28
Это отличное место, чтобы положить текст.
00:03:30
Так что давайте сделаем это. Давайте нажмите Вставьте, Текст поле..
00:03:37
Давайте ставим большой текстовый ящик здесь, позвольте мне просто ввести в.
00:03:39
что-то очень быстро.
00:03:40
Позвольте мне сделать большой шрифт здесь, то, что они могут читать в заднем ряду..
00:03:49
Так что тогда я могу поставить текст и снова я могу вид видеть.
00:03:52
где это будет, если Я смотрю на левую сторону..
00:03:54
Если я взгляну на миниатюру в то же время и теперь пусть.
00:03:57
мне показать вам, что это выглядит например, когда это полностью сделано.
00:04:03
- там!
00:04:04
Это отличный способ Я думаю, чтобы использовать большой живой.
00:04:07
картина с некоторым действием, что это фон, но.
00:04:10
до сих пор это не так едва там, .
00:04:13
это действительно живой и может действительно помочь рассказать свою историю..
00:04:16
На самом деле мы можем сделать даже - Вы хотите сделать немного больше?.
00:04:18
Мы сделаем немного больше. Посмотрите на это!
00:04:20
Этот новый инструмент с PowerPoint 2013, глазная капля..
00:04:24
Посмотрите, что я могу сделать здесь.
00:04:25
Я собираюсь выбрать текст
00:04:29
, а затем этот маленький мини-меню появляется вверх, и я могу изменить цвета шрифта; .
00:04:33
Позвольте мне нажать на это.
00:04:34
И здесь я могу использовать это eyedropper и я могу использовать любой.
00:04:38
картинка, любой цвет здесь - Я могу использовать зеленый травы .
00:04:41
или синие джинсы.
00:04:42
Позвольте мне использовать немного, что оранжевая рубашка
00:04:46
и нажмите, что и теперь мой текст смешивается цвет от изображения прямо в шрифте..
00:04:54
Это довольно красивый слайд.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Така че, ние ще ви покажа няколко различни.
00:00:05
за използване на фон на картина.
00:00:07
Много хора искат да използват воден знак или дори лого;.
00:00:10
да направим това, докато говорихме за предходното видео, .
00:00:13
трябва да отворите на вашите слайдове..
00:00:14
Така че да го направим.
00:00:15
Да отидем тук, за да се видим. Преглед и щракнете върху Слайд образец .
00:00:20
а сега отново лявата ръка не е вече вашата презентация,.
00:00:23
това са всички слайдове.
00:00:25
Можеш да избереш най-горния и да постави нещо там, но това би било - .
00:00:29
всичко, което сложи тук ще бъде всички ваши слайдове..
00:00:31
Не мисля, че ти трябва твоята. логото на всички ваши слайдове, .
00:00:34
само някои от тях, освен ако не правиш нещо за охраната..
00:00:37
Ще избера този слайд. Тук ще сложа нещо..
00:00:40
Сега ако го правиш нещо малко, .
00:00:42
ще го вмъкнете като редовен картина, това не е фон .
00:00:45
само малко воден знак, така че нека кажем лого.
00:00:47
Така че, Поставете, Снимки, вие да ги вземете от интернет, .
00:00:51
Ще ги взема. от моя десктоп тук .
00:00:54
и аз ще хвана логото
00:00:56
и мога да го влача където искам, просто кликнете върху външната.
00:01:00
и мога да го издърпам надолу.
00:01:01
Има няколко водачи, които поп да ви води в.
00:01:05
и да ви кажа кога ти си на ниво с нещата..
00:01:07
Ще го оправя. и това ще се появи.
00:01:09
всеки път, когато избера това слайд в моята презентация..
00:01:12
Ще ви покажа, че в момент, но тъй като съм тук.
00:01:14
Нека просто добавим снимка но ще добавим .
00:01:16
картина на цялата ширина, така че, .
00:01:19
Това, което искаме да направим, е правилно кликнете върху празната част на слайда, .
00:01:24
Форматиране на фона.
00:01:25
Ще се върнем тук. до картина или запълване на текстурата,.
00:01:28
но този път сме Ще изберем снимка под Файл .
00:01:32
и аз ще избера тази картина - може да е нещо за.
00:01:36
за да се подхлъзва за събитие или
00:01:38
може би това е слайд, който много в нашата реклама, която искаме да използваме..
00:01:42
Сега е доста силна. картина с много цветове, .
00:01:44
така че това е отново фон искаме да го свалим, .
00:01:47
важни са преден план.
00:01:49
Така че аз щракнете върху тази лента за прозрачност и да се движи надолу доста пътища..
00:01:56
Просто е малко.
00:02:00
OK. И когато свърша, качвай се. за затваряне на изгледа на образец в лентата .
00:02:05
и сега се връщам към презентацията си
00:02:07
и тук ще добавя нов слайд, и Ето това е новият слайд, който току-що направих..
00:02:11
Така че мога да избера този, когато аз искате фон с логото..
00:02:15
Сега има и друг начин да се използвайте снимки, които мисля, че е малко -.
00:02:19
за мен е много по-забавно, но мисля, че това е жизнена начин да го направите..
00:02:22
Нека ти покажа.
00:02:23
Ще се самонакани. да вмъкнете обикновена картина..
00:02:25
Нека да си взема нов слайд тук, нов празен слайд .
00:02:29
и след това ще вмъкна снимка.
00:02:33
Ще избера същата снимка.
00:02:36
Ще се променя. няколко неща тук..
00:02:38
Ще затворя Меню "Форматиране" тук, като щракнете върху полето.
00:02:43
и после тук долния десен ъгъл,.
00:02:46
това е увеличението, това е не контролира слайдовете.
00:02:48
контролира работната област.
00:02:50
И това, което искам е да направя нещо. Искам да го направя по-малък. .
00:02:52
Сега голямата бяла кутия, това е слайда със снимката, .
00:02:56
можете да видите как ще изглежда лява тук в миниатюрата отляво, .
00:03:00
така вид часовник и двете пространства,
00:03:02
но това, което искам да направя тук е Искам да направя тази снимка. .
00:03:05
и ще използвам елемент от картината..
00:03:08
Едно от нещата, ние имаме тези големи красиви.
00:03:10
снимки сега и ако имате нещо, което има много.
00:03:13
качество, можете да го взривите и все още изглежда наистина добре..
00:03:17
Така че можете да видите какво Аз правя тук, просто искам.
00:03:19
да вземете елемент от тази картина,
00:03:21
стъпки, от вида на на картината..
00:03:25
И има хубав голям негативно място тук, цимента..
00:03:28
Това е чудесно място да се сложи текст.
00:03:30
Така че да го направим. Нека щракнете върху Вмъкване, Текстово поле..
00:03:37
Нека да поставим голяма текстова кутия тук, нека само да.
00:03:39
нещо наистина бързо.
00:03:40
Нека да направя голям шрифт. нещо, което могат да прочетат в задния ред..
00:03:49
Така че мога да сложа текста и отново мога да видя.
00:03:52
къде ще бъде, ако Гледам от лявата страна..
00:03:54
Ако погледна миниатюрата едновременно и сега нека.
00:03:57
ме ви покажа как изглежда Когато всичко свърши.
00:04:03
- Ето там!
00:04:04
Това е чудесен начин. Мисля, че да използвам много жизненост.
00:04:07
картина с някакво действие, че това е фон, но.
00:04:10
все още не е толкова едва там, .
00:04:13
тя е наистина жизнена и може да наистина помогне да разкажете историята си..
00:04:16
Всъщност можем да направим дори- Искаш ли да направим малко повече?.
00:04:18
Ще направим малко повече. Гледайте!
00:04:20
Този нов инструмент с PowerPoint 2013, капка..
00:04:24
Гледай какво мога да направя тук.
00:04:25
Ще избера текста
00:04:29
и след това това малко мини меню нагоре и мога да променя цветовете на шрифта; .
00:04:33
Нека да кликна върху това.
00:04:34
И тук мога да използвам това капка за очи и мога да използвам.
00:04:38
снимка, всеки цвят тук - Мога да използвам тревата. .
00:04:41
или сините дънки.
00:04:42
Нека да използвам малко оранжевата риза.
00:04:46
и кликнете, че и сега текстът ми се слива цвят от картината направо във шрифта..
00:04:54
Това е доста добре изглеждащ слайд.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Deci, aici vom vă arată câteva.
00:00:05
moduri de a utiliza un fundal imagine.
00:00:07
O mulțime de oameni doresc să folosească un filigran sau chiar un logo;.
00:00:10
pentru a face acest lucru așa am vorbit despre în video anterioare, .
00:00:13
trebuie să deschideți coordonatorii de diapozitive..
00:00:14
Așa că hai să facem asta.
00:00:15
Să mergem aici să. Vizualizare și clic pe Coordonator de diapozitive .
00:00:20
și acum din nou mâna stângă partea nu mai este prezentarea dvs.,.
00:00:23
Sunt toți maeștrii diapozitivelor.
00:00:25
Ai putea alege cel de sus și a pus ceva acolo, dar care ar - .
00:00:29
tot ce ai pus aici va fi o toate diapozitivele..
00:00:31
Nu cred că ai nevoie de. logo-ul de pe toate diapozitivele dvs., .
00:00:34
doar poate câteva dintre ele, cu excepția cazului în Faci ceva pentru securitate..
00:00:37
Așa că o să aleg acest diapozitiv. Aici, o să pun ceva aici..
00:00:40
Acum, dacă faci ceva mic, .
00:00:42
ai introduce doar ca un regulat imagine, nu este fundal .
00:00:45
doar un mic filigran, așa că să spunem un logo.
00:00:47
Deci, Inserare, Imagini, le poate apuca de la on-line, .
00:00:51
O să-i iau. de pe desktop-ul meu aici .
00:00:54
și voi apuca logo-ul
00:00:56
și pot trage acest lucru în jurul la unde vreau, am doar faceți clic pe exterior.
00:01:00
și pot să-l trag în jos.
00:01:01
Există unele ghiduri care pop până acest tip de ghid vă în.
00:01:05
și să vă spun când Ești la nivel cu lucrurile..
00:01:07
O să îndrept lucrurile. acolo și acest lucru va apărea.
00:01:09
oricând aș alege acest glisați în prezentarea mea..
00:01:12
O să-ți arăt asta în doar un moment, dar din moment ce eu sunt aici.
00:01:14
hai să adăugăm o imagine dar vom adăuga .
00:01:16
o imagine de fundal întreaga lățime, astfel încât să facă acest lucru, .
00:01:19
ceea ce vrem să facem este corect faceți clic pe partea necompletată a diapozitivului, .
00:01:24
Formatare fundal.
00:01:25
Ne vom întoarce aici. la umplere imagine sau textură,.
00:01:28
cu excepția de data asta suntem va alege o imagine sub Fișier .
00:01:32
și voi alege această imagine - ar putea fi ceva pentru o, să spunem.
00:01:36
un prim diapozitiv pentru un eveniment de sărituri sau
00:01:38
poate că acesta este un diapozitiv vom folosi un multe în publicitatea noastră pe care dorim să o folosim..
00:01:42
Acum este un destul de puternic imagine cu o mulțime de culori, .
00:01:44
deci, din nou, acesta este fundalul vrem să-l picătură în jos, .
00:01:47
Este prim-planul care este important.
00:01:49
Așa că am faceți clic pe această bară de transparență și muta că în jos destul de un moduri de fapt..
00:01:56
Doar ca să fie subtil acolo.
00:02:00
ok. Și când am terminat, du-te în sus la Închidere vizualizare coordonatoare în panglică .
00:02:05
și acum m-am întors la prezentarea mea
00:02:07
și aici am de gând să adăugați un nou diapozitiv, și Uite un nou slide pe care tocmai l-am făcut..
00:02:11
Ca să pot alege asta oricând. doresc fundal cu logo-ul..
00:02:15
Acum, există o altă modalitate de a folosi imagini care cred că este un pic -.
00:02:19
pentru mine, e mult mai distractiv, dar cred că este un mod vibrant de a face acest lucru..
00:02:22
Lasă-mă să-ți arăt asta.
00:02:23
O să. introduceți o imagine obișnuită..
00:02:25
Lasă-mă să iau un diapozitiv nou aici, un diapozitiv nou necompletat .
00:02:29
și apoi voi introduce o imagine.
00:02:33
Voi alege aceeași imagine.
00:02:36
O să mă schimb. câteva lucruri aici..
00:02:38
O să închid. Meniul Format aici făcând clic pe casetă.
00:02:43
și apoi aici jos pe colțul din dreapta jos;.
00:02:46
asta e zoom, asta e nu controlează diapozitivele.
00:02:48
controlează spațiul de lucru.
00:02:50
Și ceea ce vreau să fac este. Vreau să fac asta mai mic. .
00:02:52
Acum, cutia mare albă, asta e diapozitivul în sine cu imaginea, .
00:02:56
poți vedea va arăta aici, în miniatura din partea stângă, .
00:03:00
deci un fel de ceas ambele spații,
00:03:02
dar ceea ce vreau să fac aici este Vreau să fac poza asta. .
00:03:05
și voi folosi un element al imaginii..
00:03:08
Unul din lucrurile care. avem aceste mari frumoase.
00:03:10
imagini acum și dacă aveți ceva care are o mulțime de.
00:03:13
o calitate la ea puteți să-l sufla sus și încă mai arată foarte frumos..
00:03:17
Deci, puteți vedea un fel de ceea ce Fac aici, vreau doar.
00:03:19
pentru a apuca un element al acestei imagini,
00:03:21
doar un fel de pași, un fel de acțiunea imaginii..
00:03:25
Și are un frumos mare spațiu negativ aici, ciment..
00:03:28
E un loc grozav pentru a pune mesaje.
00:03:30
Așa că hai să facem asta. Să faceți clic pe Inserare, Casetă text..
00:03:37
Să punem o casetă text mare aici, lasă-mă să tastez.
00:03:39
ceva foarte rapid.
00:03:40
Lasă-mă să fac un font mare aici, ceva ce pot citi în rândul din spate..
00:03:49
Deci, atunci pot pune textul și din nou pot vedea un fel de.
00:03:52
unde va fi dacă Mă uit în partea stângă..
00:03:54
Dacă mă uit la miniatură în același timp și acum să.
00:03:57
să-ți arăt arată ca atunci când este complet făcut.
00:04:03
- Acolo!
00:04:04
E o cale grozavă. Cred că pentru a utiliza o mare vibrant.
00:04:07
imagine cu unele acțiune, că este un fundal, dar.
00:04:10
încă nu e genul ăla. de doar abia acolo, .
00:04:13
este foarte vibrant și poate ajuta într-adevăr spune povestea ta..
00:04:16
De fapt, putem face chiar - Vrei să faci ceva în plus?.
00:04:18
Vom face un pic în plus. Uita-te la asta!
00:04:20
Acest nou instrument cu PowerPoint 2013, pipeta..
00:04:24
Ai grijă ce pot face aici.
00:04:25
Voi selecta textul
00:04:29
și apoi acest mic mini meniu pops și pot schimba culorile fontului; .
00:04:33
Lasă-mă să dau click pe asta.
00:04:34
Și aici pot folosi asta. pipetă și pot folosi orice.
00:04:38
imagine, orice culoare aici - Pot folosi verdele ierbii. .
00:04:41
sau blugii albaștri.
00:04:42
Lasă-mă să folosesc un pic din cămașa aia portocalie.
00:04:46
și faceți clic pe faptul că și acum amestecul meu de text o culoare din imaginea din font..
00:04:54
E un tobogan destul de arătos.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Отже, ось ми збираємося покаже вам кілька різних.
00:00:05
способи використання тла зображення.
00:00:07
Багато людей хочуть використовувати водяний знак або навіть логотип;.
00:00:10
зробити це, як ми говорили приблизно в попередньому відео, .
00:00:13
вам потрібно відкрити зразків слайдів..
00:00:14
Отже, давайте зробимо це.
00:00:15
Ходімо сюди, щоб Перегляд і натисніть кнопку Зразок слайдів .
00:00:20
і тепер знову ліва рука більше не є презентацією,.
00:00:23
Це все зразки слайдів.
00:00:25
Ви можете вибрати верхній і поклав щось там, але це буде - .
00:00:29
все, що ви поклали тут будуть всі ваші слайди..
00:00:31
Я не думаю, що вам потрібна ваша емблему на всіх слайдах, .
00:00:34
просто, може бути, деякі з них, якщо тільки ви робите щось для безпеки..
00:00:37
Так що я збираюся вибрати цей слайд ось, я збираюся покласти щось тут..
00:00:40
Тепер, якщо ви робите щось маленьке, .
00:00:42
ви просто вставити його як звичайний зображення, це не тло .
00:00:45
просто трохи водяного знака, так що скажімо, логотип.
00:00:47
Отже, вставити, зображення, ви може захопити їх з онлайн, .
00:00:51
Я збираюся захопити їх з мого робочого столу тут .
00:00:54
і я візьму логотип
00:00:56
і я можу перетягнути це навколо де я хочу його, я просто натисніть на зовні.
00:01:00
і я можу тягнути його вниз.
00:01:01
Є деякі керівництва, які поп до такого роду направляти вас в.
00:01:05
і розповісти вам, коли Ти рівень з речами..
00:01:07
Я збираюся поставити це правильно там, і це з'явиться.
00:01:09
в будь-який час я б вибрати це слайдів у презентації..
00:01:12
Я покажу вам, що тільки хвилинку, але так як я тут.
00:01:14
Давайте просто додати зображення але ми збираємося додати .
00:01:16
фонове зображення ширина, так що для цього, .
00:01:19
що ми хочемо зробити, це правильно клацніть пусту частину слайда, .
00:01:24
Формат тла.
00:01:25
Ми повернемося сюди до заливки малюнка або текстури,.
00:01:28
крім цього часу ми вибір зображення в розділі Файл .
00:01:32
і я збираюся вибрати цю картину - може бути щось для, скажімо,.
00:01:36
перший слайд для стрибка з події або
00:01:38
може бути, це слайд, який ми використовуємо багато в нашій рекламі ми хочемо використовувати..
00:01:42
Тепер це досить сильний зображення з великою кількістю кольорів, .
00:01:44
так що знову це фон ми хочемо відмовитися від нього, .
00:01:47
це передній план, що важливо.
00:01:49
Тому я натисю цю панель прозорості та рухатися, що вниз досить способами насправді..
00:01:56
Просто так що це тонко там.
00:02:00
Гаразд. І коли я закінчив, піднімайся закрити режим зразка на стрічці .
00:02:05
і тепер я повернувся до презентації
00:02:07
і ось я збираюся додати новий слайд, і Ось цей новий слайд, який я тільки що зробив..
00:02:11
Так що я можу вибрати, що один в будь-який час я потрібно, щоб тло з емблемою..
00:02:15
Тепер є ще один спосіб використовувати фотографії, які я думаю, трохи -.
00:02:19
для мене це набагато веселіше, але я думаю, що це яскравий спосіб зробити це..
00:02:22
Дозвольте мені показати вам це.
00:02:23
Я збираюся просто вставлення звичайного зображення..
00:02:25
Отримання нового слайда тут новий пустий слайд .
00:02:29
а потім я збираюся вставити картину.
00:02:33
Я збираюся вибрати ту ж картину.
00:02:36
Я збираюся змінитися кілька речей тут..
00:02:38
Я збираюся закрити Формат меню тут, клацнувши поле.
00:02:43
а потім вниз тут на у нижньому правому куті,.
00:02:46
це масштаб, це він не контролює слайди.
00:02:48
вона керує робочою областю.
00:02:50
І що я хочу зробити, це Я хочу зробити це менше. .
00:02:52
Тепер велика біла коробка, це слайд із зображенням, .
00:02:56
Ви можете побачити, як це буде виглядати тут, на мініатюрі з лівого боку, .
00:03:00
такого роду дивитися обидва простори,
00:03:02
але те, що я хочу зробити тут Я хочу сфотографуватися .
00:03:05
і я збираюся використовувати елементом зображення..
00:03:08
Одна з речей, що у нас є ці великі красиві.
00:03:10
фотографії зараз, і якщо у вас є те, що має багато.
00:03:13
якість до нього ви можете підірвати його вгору, і він як і раніше виглядає дуже приємно..
00:03:17
Таким чином, ви можете роду бачити, що Я роблю тут, я просто хочу.
00:03:19
захопити елемент цієї картини,
00:03:21
просто свого роду кроки, свого роду дії зображення..
00:03:25
І він має приємний великий негативний простір тут, цемент..
00:03:28
Це чудове місце, щоб покласти текст.
00:03:30
Отже, давайте зробимо це. Давайте натисніть кнопку Вставити, текстове поле..
00:03:37
Давайте покладемо великий текстовий поле тут, дозвольте мені просто ввести в.
00:03:39
щось дуже швидко.
00:03:40
Дозвольте мені зробити великий шрифт тут, те, що вони можуть читати в задній ряд..
00:03:49
Так що тоді я можу покласти текст і знову я можу вид бачити.
00:03:52
де це буде, якщо Я дивлюся на ліву сторону..
00:03:54
Якщо я поглянаю на ескіз в той же час і тепер нехай.
00:03:57
мені показати вам, як це виглядає як, коли це повністю зроблено.
00:04:03
- Ось там!
00:04:04
Це відмінний спосіб Я думаю, використовувати великий яскравий.
00:04:07
зображення з деякими діями, що це фон, але.
00:04:10
ще це не так просто ледве там, .
00:04:13
це дійсно яскравий і може дійсно допомогти розповісти свою історію..
00:04:16
Насправді ми можемо зробити навіть - ти хочеш зробити трохи зайвого?.
00:04:18
Ми зробимо трохи зайвого. Дивись це!
00:04:20
Цей новий інструмент з PowerPoint 2013, піпетка..
00:04:24
Дивитися, що я можу зробити тут.
00:04:25
Я збираюся виділити текст
00:04:29
а потім це маленьке міні-меню з'являється і я можу змінити кольори шрифту; .
00:04:33
Дозвольте мені натиснути на це.
00:04:34
І тут я можу використовувати це піпетка, і я можу використовувати будь-які.
00:04:38
зображення, будь-який колір тут - Я можу використовувати зелень трави .
00:04:41
або блакитні джинси.
00:04:42
Дозвольте мені використовувати трохи цієї помаранчевої сорочки
00:04:46
і клацніть, і тепер мій текст суміші колір із зображення прямо на шрифті..
00:04:54
Це дуже гарний слайд.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bu yüzden burada biz gidiyoruz farklı bir çift göstermek.
00:00:05
resim arka planını kullanma nın yolları.
00:00:07
Birçok insan kullanmak istiyor. filigran ve hatta bir logo;.
00:00:10
konuştuğumuz gibi bunu yapmak için önceki videoda hakkında, .
00:00:13
açmanız gerekir slayt ustalarınız..
00:00:14
O zaman yapalım.
00:00:15
Hadi şuraya gidelim. Slayt yöneticisini görüntüle ve tıklatın .
00:00:20
ve şimdi tekrar sol el yan artık sununuzda değil,.
00:00:23
Tüm slayt ustaları.
00:00:25
En tepeyi seçebilirsin. ve oraya bir şey koymak ama bu olur - .
00:00:29
ne koyarsanız koyun burada tüm slaytlar olacaktır..
00:00:31
Bence senin. tüm slaytlarınızda logo, .
00:00:34
sadece belki birkaçı, sürece Güvenlik için bir şeyler yapıyorsun..
00:00:37
Bu slaytı seçeceğim. Buraya bir şey koyacağım..
00:00:40
Şimdi eğer yapıyorsanız küçük bir şey, .
00:00:42
sadece normal bir gibi eklemek istiyorum resim, bu arka plan değil .
00:00:45
sadece küçük bir filigran bu yüzden bir logo diyelim.
00:00:47
Yani, Ekle, Resimler, sen online onları kapmak olabilir, .
00:00:51
Onları yakalayacağım. masaüstümden burada .
00:00:54
Ve logoyu alacağım.
00:00:56
Ve bunu sürükleyebilirim. istediğim yere, ben sadece dış tıklayın.
00:01:00
Ve onu aşağı çekebilirim.
00:01:01
Bazı rehberler pop var bu tür bir rehber size kadar.
00:01:05
ve ne zaman söylemek Bazı şeylerle aynı seviyedesin..
00:01:07
Her şeyi yoluna koyacağım. orada ve bu görünecektir.
00:01:09
Her zaman bunu seçerdim. sunumumda slayt..
00:01:12
Sana sadece şunu göstereceğim. bir an, ama ben burada olduğumdan beri.
00:01:14
sadece bir resim ekleyelim ama ekleyeceğiz. .
00:01:16
bir arka plan resmi tüm genişlik, böylece bunu yapmak için, .
00:01:19
Yapmak istediğimiz şey doğru. slaydın boş kısmına tıklayın, .
00:01:24
Arka planı biçimlendirin.
00:01:25
Buraya geri geleceğiz. Resim veya Doku dolgusu için,.
00:01:28
Ama bu sefer biz. Dosya altında bir resim seçmek için gidiyor .
00:01:32
ve ben bu resmi seçmek için gidiyorum - bir şey için olabilir, diyelim ki.
00:01:36
atlama olayı için ilk slayt veya
00:01:38
belki de bu kullandığımız bir slayt bizim reklam çok kullanmak istiyorum..
00:01:42
Şimdi oldukça güçlü. renk bir sürü ile resim, .
00:01:44
bu yüzden tekrar bu arka plan Bırakmak istiyoruz. .
00:01:47
Önemli olan ön planda.
00:01:49
Bu yüzden bu şeffaflık çubuğuna tıklayın ve aslında oldukça bir şekilde aşağı taşımak..
00:01:56
Kurnazca orada olsun diye.
00:02:00
Tamam. Ve işim bittiğinde, yukarı çık. şeritteki ana görünümü kapatmak için .
00:02:05
ve şimdi sunumuma geri döndüm.
00:02:07
ve burada yeni bir slayt eklemek için gidiyorum ve İşte az önce yaptığım bu yeni slayt..
00:02:11
Böylece bunu her zaman seçebilirim. logo ile arka plan istiyorum..
00:02:15
Şimdi başka bir yol var. ben biraz olduğunu düşünüyorum resimleri kullanın -.
00:02:19
Benim için çok daha eğlenceli. Ama bence bunu yapmanın canlı bir yolu..
00:02:22
Sana bunu göstereyim.
00:02:23
Ben sadece. normal bir resim ekleyin..
00:02:25
Yeni bir slayt alayım. burada, yeni bir boş slayt .
00:02:29
Sonra da bir resim ekleyeceğim.
00:02:33
Ben de aynı resmi seçeceğim.
00:02:36
Üstümü değiştireceğim. Burada birkaç şey var..
00:02:38
Ben kapatmak için gidiyorum Kutuyu tıklatarak menüyü biçimlendir.
00:02:43
ve sonra burada burada sağ alt köşe,.
00:02:46
bu zum, bu slaytları kontrol etmiyor.
00:02:48
Çalışma alanını kontrol ediyor.
00:02:50
Ve yapmak istediğim şey. Bunu küçültmek istiyorum. .
00:02:52
Şimdi büyük beyaz kutu, bu resimile slayt kendisi, .
00:02:56
Neye benzeyeceğini görebilirsin. Burada sol taraftaki küçük resimde, .
00:03:00
bu yüzden her iki boşluk izlemek tür,
00:03:02
ama burada yapmak istediğim şey. Bu fotoğrafı çekmek istiyorum. .
00:03:05
ve ben bir kullanmak için gidiyorum resmin öğesi..
00:03:08
Bir şey, bu Biz bu büyük güzel var.
00:03:10
şimdi resimleri ve varsa bir çok şey var.
00:03:13
bir kalite bunu darbe olabilir yukarı ve hala gerçekten güzel görünüyor..
00:03:17
Böylece ne olduğunu görebilirsiniz. Ben burada yapıyorum, sadece..
00:03:19
bu resmin bir unsuru kapmak için,
00:03:21
sadece adımlar tür, tür resmin eylem..
00:03:25
Ve güzel bir büyük var burada negatif alan, çimento..
00:03:28
Mesaj koymak için harika bir yer.
00:03:30
O zaman yapalım. -alım Ekle, Metin kutusunu tıklatın..
00:03:37
Büyük bir metin kutusu koyalım. burada, bana sadece yazın.
00:03:39
çok hızlı bir şey.
00:03:40
Büyük bir yazı tipi yapmama izin ver. arka sırada okuyabilecekleri bir şey..
00:03:49
O zaman mesajı koyabilirim. ve tekrar görebiliyorum.
00:03:52
nerede olacak eğer Sol tarafa bakıyorum..
00:03:54
Küçük resmime bakarsam. aynı zamanda ve şimdi izin.
00:03:57
bana ne göründüğünü göstermek Tamamen bittiğinde olduğu gibi.
00:04:03
- Orada!
00:04:04
Bu harika bir yol. Ben büyük bir canlı kullanmak düşünüyorum.
00:04:07
bazı eylem ile resim, bir arka plan ama.
00:04:10
Yine de o tür değil sadece ancak orada, .
00:04:13
gerçekten canlı ve olabilir gerçekten hikayenizi anlatmak yardımcı olur..
00:04:16
Aslında biz bile yapabilirsiniz - Biraz daha fazla mı yapmak istiyorsun?.
00:04:18
Biraz daha yaparız. Buna dikkat et!
00:04:20
Bu yeni araç PowerPoint 2013, göz damlası..
00:04:24
Burada neler yapabileceğime dikkat et.
00:04:25
Metni seçeceğim.
00:04:29
ve sonra bu küçük mini menü açılır yukarı ve yazı tipi renklerini değiştirebilirsiniz; .
00:04:33
Şuna tıklamama izin ver.
00:04:34
Ve burada bunu kullanabilirim. dropr ve ben herhangi bir kullanabilirsiniz.
00:04:38
resim, burada herhangi bir renk - Çimenlerin yeşilini kullanabilirim. .
00:04:41
ya da kot pantolon.
00:04:42
Şu turuncu gömleklerden biraz kullanmama izin ver.
00:04:46
ve tıklayın ve şimdi benim metin karışımları yazı tipinde sağdaki resimden bir renk..
00:04:54
Bu oldukça güzel bir slayt.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Então aqui vamos nós mostrar-lhe um par de diferentes.
00:00:05
formas de usar um fundo de imagem.
00:00:07
Muitas pessoas querem usar uma marca de água ou mesmo um logotipo;.
00:00:10
para fazer isso como nós falamos sobre no vídeo anterior, .
00:00:13
precisa abrir seus mestres slide..
00:00:14
Então, vamos fazê-lo.
00:00:15
Vamos aqui para Ver e clicar Slide master .
00:00:20
e agora novamente a mão esquerda lado não é mais a sua apresentação,.
00:00:23
São todos os mestres do slide.
00:00:25
Pode escolher o de cima. e colocar algo lá, mas que iria - .
00:00:29
qualquer coisa que colocar aqui vai estar um todo o seu slides..
00:00:31
Acho que não precisas da tua. logotipo em todos os seus slides, .
00:00:34
apenas talvez alguns deles, a menos que Estás a fazer alguma coisa pela segurança..
00:00:37
Então, vou escolher este slide Aqui, vou colocar algo aqui..
00:00:40
Agora, se está a fazer algo pequeno, .
00:00:42
você apenas inseri-lo como um regular imagem, não é fundo .
00:00:45
apenas uma pequena marca de água então vamos dizer um logotipo.
00:00:47
Então, Inserir, Imagens, pode agarrá-los a partir de online, .
00:00:51
Vou agarrá-los. do meu ambiente de trabalho aqui .
00:00:54
e vou pegar o logotipo
00:00:56
e posso arrastar isto para onde eu quero, eu só clicar no exterior.
00:01:00
e posso derrubá-lo.
00:01:01
Há alguns guias que pop que tipo de guiá-lo em.
00:01:05
e dizer-lhe quando estás nivelado com as coisas..
00:01:07
Vou corrigir as coisas. lá e este vai aparecer.
00:01:09
sempre que eu escolheria este deslizar na minha apresentação..
00:01:12
Vou mostrar-lhe que em apenas um momento, mas já que estou aqui.
00:01:14
vamos apenas adicionar uma imagem mas vamos adicionar .
00:01:16
uma imagem de fundo do largura total, de modo a fazer isso, .
00:01:19
o que queremos fazer é certo clique na parte em branco do slide, .
00:01:24
Fundo de formato.
00:01:25
Voltaremos aqui. para a imagem ou a textura encher,.
00:01:28
exceto que desta vez estamos vai escolher uma imagem em Arquivo .
00:01:32
e vou escolher esta foto- pode ser algo para um, digamos.
00:01:36
um primeiro slide para um evento de salto ou
00:01:38
talvez este seja um slide que usamos um muito na nossa publicidade que queremos usar..
00:01:42
Agora é muito forte imagem com um monte de cores, .
00:01:44
então, mais uma vez, este é o fundo queremos deixá-lo cair, .
00:01:47
É o primeiro plano que é importante.
00:01:49
Então eu clico nesta barra de transparência e mover-se para baixo bastante maneiras, na verdade..
00:01:56
Só para que seja subtilmente lá.
00:02:00
Ok. E quando eu terminar, suba. para fechar a vista principal na fita .
00:02:05
e agora estou de volta à minha apresentação
00:02:07
e aqui vou adicionar um novo slide, e Aqui está este novo slide que acabei de fazer..
00:02:11
Para que eu possa escolher este sempre que eu quer o fundo com o logotipo..
00:02:15
Agora há outra maneira de usar imagens que acho que é um pouco -.
00:02:19
para mim, é muito mais divertido, mas acho que é uma forma vibrante de fazê-lo..
00:02:22
Deixe-me mostrar-lhe isso.
00:02:23
Vou. inserir uma imagem regular..
00:02:25
Deixe-me comprar um novo slide aqui, um novo slide em branco .
00:02:29
e depois vou inserir uma fotografia.
00:02:33
Vou escolher a mesma fotografia.
00:02:36
Vou mudar de roupa. algumas coisas aqui..
00:02:38
Vou fechar o Menu de formato aqui clicando na caixa.
00:02:43
e, em seguida, aqui em o canto inferior direito,.
00:02:46
que é o zoom, que é não é controlar os slides.
00:02:48
é controlar o espaço de trabalho.
00:02:50
E o que quero fazer é Quero tornar isto mais pequeno. .
00:02:52
Agora a grande caixa branca, que é o deslize-se com a imagem, .
00:02:56
você pode ver o que vai parecer aqui na miniatura do lado esquerdo, .
00:03:00
tão tipo de assistir ambos os espaços,
00:03:02
mas o que eu quero fazer aqui é Quero tirar esta fotografia. .
00:03:05
e vou usar um elemento da imagem..
00:03:08
Uma das coisas, que temos estes grandes bonitos.
00:03:10
imagens agora e se você tem algo que tem um monte de.
00:03:13
uma qualidade para ele pode explodi-lo para cima e ainda parece muito bom..
00:03:17
Para que possa ver o que Estou a fazer aqui, só quero..
00:03:19
para agarrar um elemento desta imagem,
00:03:21